headerbeeld

Waardig oud worden

Door Esmé op 2 februari 2017

Voor het eerst is in Nederland een arts berispt omdat ze euthanasie verleende aan een patiënte met dementie terwijl niet onomstotelijk was vastgesteld dat deze vrouw het op dat moment wilde. In de wilsverklaring van de patiënt stond dat ze euthanasie wilde, ‘wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht’. Een lastige formulering natuurlijk, want deze tekst houdt geen rekening met de situatie waarin iemand niet meer wilsbekwaam is, bijvoorbeeld door dementie. Ook de manier waarop de euthanasie is toegepast, was niet volgens de regels. Met waardig oud worden en sterven heeft deze euthanasie-casus helemaal niets te maken. Een verdrietig bericht dus, in de afgelopen week.

Goed nieuws is het manifest ‘Waardig ouder worden’ wat door de NPV ook van harte wordt ondersteund. We moeten zorgen dat ouderen gezien en gewaardeerd worden. Nederland telt een grote groep ouderen. Veel van hen zijn heel vitaal zijn en zetten zich nog dagelijks in voor onze samenleving. Maar ook als je ziek wordt hoor je erbij en ben je van betekenis!

‘Those with dementia are still people and they still have stories and they still have character and they are all individuals and they are all unique. And they just need to be interacted with on a human level.’ Deze uitspraak van Carey Mulligan las ik vorige week op Twitter. Mensen met dementie zijn nog steeds mensen. Zo simpel is het.

Manifest Waardig ouder worden

Daarom steun voor het manifest! Want…

Wij kunnen niet accepteren dat ouderen eenzaam zijn, zich overbodig voelen of ondergewaardeerd voelen! Daarom willen we werken aan een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats innemen! Steun het manifest Waardig ouder worden en werk met ons aan een Zilveren Pact, waarin we met verschillende partijen vastleggen dat we de kwaliteit van leven van al onze ouderen structureel verbeteren.

1.       Stel een coördinerend minister voor ouderenbeleid aan

2.       Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

3.       Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen

4.       Stimuleer mantelzorg

5.       Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

6.       Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg

7.       Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

8.       Maak meer ruimte voor passende woonvormen

9.       Investeer in passende en palliatieve zorg

10.   Investeer in levensbegeleiders

Kijk hier voor de partners en ondersteuners van het manifest Waardig ouder worden!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Esmé Wiegman