Zoeken
A A A
headerbeeld

Keuzes maken: onbegonnen werk?

Door Astrid op 30 maart 2018

De NPV helpt haar leden op veel verschillende manieren met keuzes maken in lastige medisch-ethische dilemma’s. Want laten we eerlijk zijn: kiezen valt niet altijd mee, zelfs waar het om de alledaagse dingen gaat. Hoeveel moeilijker is kiezen als het gaat om medische of ethische keuzes? Hoe weet je waar je uit kan kiezen als je er nooit mee te maken hebt gehad? En wat is goed in Bijbels perspectief?

Afgelopen week brachten we een digitale keuzehulp uit, namelijk over keuzes rond gezinsvorming en anticonceptie. Zoals het woord al doet vermoeden, is het een digitale mogelijkheid om je te helpen bij het maken van keuzes over dit onderwerp. Deze keuzehulp gaat ook in op zaken als seksualiteit, gezinsvorming en vruchtbaarheid. Menigeen kan wel een steuntje in de rug gebruiken bij keuzes over deze onderwerpen.

Online opdrachten maken, filmpjes, ervaringen van anderen en feitenkennis tot je nemen helpt om te ontdekken welke keuze je zelf gaat maken. Dit kan anoniem en op je eigen tempo.
Dat moet wel iets moois opleveren, zou je zeggen.

In diezelfde week las ik een publicatie van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid die me even de moed in mijn professionele schoenen deed zakken. De titel luidt: Hoe mensen keuzes maken, de psychologie van het beslissen.
Mocht je al denken dat een mens een rationeel wezen is dat in alle vrijheid keuzes maakt, dan is die gedachte heel snel voorbij als je dit boek leest. Onvoorstelbaar hoeveel bewuste én onbewuste zaken een keuzeproces beïnvloeden!

Na het lezen besefte ik weer hoe bevoorrecht we als Christenen zijn. We hebben het Woord van God als betrouwbaar kader en Zijn hulp bij het maken van keuzes. En gelukkig weet Hij als geen ander dat wij geen rationele wezens zijn, die in alle vrijheid keuzes maken. Juist daarom werd het Pasen.

Astrid Bokhorst is Manager Advies & Toerusting bij de NPV.  

Lees het vorige weblog

Naar de pagina over de keuzehulp

Astrid Bokhorst

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.