headerbeeld

Input voor een regeerakkoord

Door Esmé op 16 maart 2017

De verkiezingen liggen achter ons. De eerste voorbereidingen voor een kabinetsformatie gaan van start. De NPV heeft goede ideeën voor wat er in een regeerakkoord dient te staan om zorg voor het leven te dragen. Voor wie onze Twittercampagne voor de verkiezingen niet heeft gevolgd, hierbij al onze punten nog eens op een rij:

1.    Investeer in voorlichting, zorg en begeleiding aan ongewenst zwangere vrouwen.

2.    Laat de keuze om wel of niet te vaccineren een persoonlijke keuze zijn. Bewust kiezen over vaccinatie op basis van evenwichtige informatie is belangrijk.

3.    Er is meer aandacht nodig voor gezond leven en preventie.

4.    Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving: iedereen heeft een taak.

5.    Bescherm de burger tegen nadelige gevolgen van een toenemend aanbod aan health checks. Er is behoefte aan betrouwbare informatie vanuit gebruikersperspectief.

6.    Orgaandonatie is een actieve gift uit naastenliefde. Het geenbezwaarsysteem ondermijnt het vrijwillige karakter van orgaandonatie.

7.    Technieken zoals CRISPR-Cas vragen dringend om ethische reflectie. Moeten we alles wat technisch mogelijk is, ook willen?

8.    Zet in op goede zorg rondom het levenseinde. Maak palliatieve zorg toegankelijk voor iedereen.

9.    Ieder leven is waardevol tot het einde. Wat is ons antwoord op de problematiek van een ‘voltooid leven’?

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Esmé Wiegman