headerbeeld

Embryo’s zijn niet voor gebruik!

Door Esmé op 29 maart 2017

Mogelijkheden om het DNA van menselijke embryo’s te veranderen zijn in een stroomversnelling geraakt. Met het aanbrengen van wijzigingen in het embryonale DNA zouden erfelijke ziekten bij het nageslacht kunnen worden voorkomen. De Gezondheidsraad gaf deze week daarom het advies de Embryowet te verruimen en het kweken van embryo’s toe te staan.

De Gezondheidsraad meldt dat er nog onzekerheden zijn over de effectiviteit en veiligheid van kiembaanmodificatie, op zowel de korte als de lange termijn. Het direct toepassen van deze nieuwe technieken bij embryo’s die verder zullen doorgroeien gedurende de zwangerschap is daarom te risicovol. Vandaar de roep om ‘kweek-embryo’s’, puur voor onderzoek. Na het onderzoek zal vernietiging van de embryo’s plaatsvinden. Deze embryo’s hebben dus geen enkele waarde in zichzelf als pril mens. Ze hebben enkel onderzoekswaarde. Als dergelijk onderzoek gericht wordt op het voorkomen van ernstige aandoeningen en aan strikte voorwaarden wordt gebonden, is het volgens de Gezondheidsraad niet in strijd met de menselijke waardigheid. Het doel heiligt kennelijk de middelen. Wel zou er een maatschappelijke dialoog moeten worden gevoerd, zowel met het werkveld als met het bredere publiek. Dit laatste klinkt als ‘mosterd na de maaltijd’. Vorig jaar heeft de regering al een verruiming van de Embryowet aangekondigd. En het advies van de Gezondheidsraad ligt er dus al. Ik ben bang dat de uitkomst van de maatschappelijke dialoog daardoor al vastligt. En het zal me niets verbazen als in een nieuw regeerakkoord knopen worden doorgehakt.

De NPV zal hoe dan ook van zich laten horen en stem geven aan pril en kwetsbaar menselijk leven. Embryo’s zijn er niet om gebruikt te worden, maar om voldragen te worden in de veilige omgeving van een baarmoeder (of ‘moederschoot’, om het maar eens ouderwets warm te zeggen.)

Het rapport (Ingrijpen in het DNA van de mens: Morele en maatschappelijke implicaties van kiembaanmodificatie) is te downloaden via de website van de Gezondheidsraad en www.cogem.net.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Esmé Wiegman