headerbeeld

Achtergronden bij een filmpje

Door Esmé op 6 juli 2017

Deze week heeft de NPV een filmpje gelanceerd met een aantal straatinterviews. Mensen wordt gevraagd wat ze onder ‘veilig vrijen’ verstaan. Als eerste wordt het gebruik van anticonceptiemiddelen genoemd. Na doorvragen komen ook aspecten als liefde en een veilig gevoel in beeld. Ik hoop dat het filmpje gebruikt zal worden als aanzet voor een goed gesprek. Ik hoop dat (jonge) mensen de conclusie zullen trekken dat het huwelijk de meest veilige plek voor seksualiteit is, omdat daar beloften van liefde en trouw onder liggen.

Ondertussen is het ook goed om kennis te hebben van wat achtergronden. Kortgeleden zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘Seks onder je 25e’. Ruim 20.000 jongeren namen deel aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Rutgers en Soa Aids Nederland, in samenwerking met GGD’s. Naar voren kwam onder meer dat 14% van de meisjes onder de 25 jaar ooit te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze onveilige omgeving voor seksueel verkeer heeft ook alles te maken met ongeplande en onveilige zwangerschappen en uiteindelijk abortus. Zestien van de 1000 jongens en 24 van de 1000 meisjes in dit onderzoek kregen ooit in hun leven te maken met een ongeplande zwangerschap. Bij 9 op de 1000 jongens onderging een meisje dat zwanger van hen was een abortus en 11 op de 1000 meisjes ondergingen ooit zelf een abortus. Grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied komt vaak voor, er is veel onzekerheid onder meisjes en er rust een taboe op het praten over abortuservaringen, zo luiden de conclusies.

Zo zie je dat de thema’s abortus en seksualiteit alles met elkaar te maken hebben. Voorkomen van abortus begint met aandacht voor veilige seksuele relaties, waarbij veiligheid meer betekent dan het gebruik van anticonceptie! Het leven van een (ongeboren) kind is ook gebaat bij een relatie van liefde en trouw!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Esmé Wiegman