headerbeeld

Way of Life

NPV-jongeren

Way of Life is de jongerenorganisatie van de NPV. Wij vinden dat ieder leven waardevol is, hoe kwetsbaar of vol zorgen je leven ook kan zijn. Way of Life wil jongeren toerusten en informeren over medisch-ethische thema’s die gaan over het leven. Wij baseren ons daarbij op de Bijbel.

Way of Life houdt zich bezig met thema’s als orgaandonatie, abortus, seksualiteit, anticonceptie, eenzaamheid en euthanasie. Wij vinden het belangrijk dat jongeren hierover nadenken en er zelf een standpunt over innemen.

Daarnaast zijn we regelmatig aanwezig bij kerken, scholen en (lokale) Way of Life activiteiten met thema-avonden, workshops en gastlessen.

Meer informatie vindt u op www.wayoflife.nl.