Zoeken
A A A
headerbeeld

Voltooid leven

Wie zijn leven ‘voltooid’ vindt, moet dat kunnen beëindigen, vinden voorstanders van stervenshulpverlening aan ouderen met een voltooid leven. Met de documentaire ‘De laatste wens van Moek‘ kwam dit vraagstuk veel Nederlandse huiskamers binnen. ‘Voltooid leven’ wordt gepresenteerd als individuele keuze: ik vind dat mijn leven voltooid is en daarom wil ik het beëindigen. Maar een voltooid-leven-besluit raakt ook familieleden, relaties en de omgeving.

Bovendien schetst de term voltooid leven een te rooskleurig beeld. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Binnenkort start een onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek.

Dit zijn bijvoorbeeld vragen waar mensen mee zitten:

  • Ik voel me onder druk gezet door de discussie over voltooid leven. Heeft mijn leven nog waarde en krijg ik nog de zorg ik die nodig heb?
  • Ik ben bang voor het sterven, bang voor de moeilijke dagen die gaan komen.
  • Speelt deze discussie ook in het buitenland?
  • Welke politieke partijen keren zich tegen het nieuwe wetsvoorstel?
  • Hoe kan ik zelf bezwaar maken tegen deze ontwikkelingen?

Bellen met onze NPV-advieslijn geeft u:

  • Perspectief: praten over uw situatie geeft weer een nieuw licht en regelmatig ook weer nieuwe moed.
  • Overzicht: door te luisteren en vragen te stellen kunt u uw gedachten ordenen en dat geeft lucht.
  • Mogelijkheden: door onze ervaring en ons netwerk kunnen we u vaak een vervolgstap adviseren.
  • Moed: voor veel bellers levert een gesprek nieuwe moed op om toch door te gaan.

Voltooid leven discussie in Nederland
Wie zijn leven ‘voltooid’ vindt, moet dat kunnen beëindigen, vinden voorstanders van stervenshulpverlening aan ouderen met een voltooid leven. Met de documentaire ‘De laatste wens van Moek’ kwam dit vraagstuk veel Nederlandse huiskamers binnen.

‘Voltooid leven’ wordt gepresenteerd als individuele keuze: ik vind dat mijn leven voltooid is en daarom wil ik het beëindigen. Toch is dit niet juist. Een voltooid-leven-besluit raakt ook familieleden, relaties en de omgeving. In opdracht van de ministeries VWS  en VenJ werd een onafhankelijke Adviescommissie voltooid leven ingesteld onder leiding van D66 senator prof. dr. P. Schnabel. Deze commissie kreeg de opdracht de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s van hulp bij zelfdoding te onderzoeken.

In februari 2016 kwam de Adviescommissie met haar conclusie: Ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding zijn onnodig en onwenselijk. Het rapport leest u hier.

Veranderingen in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn daarom niet nodig. Niet alleen de commissie Schnabel was kritisch over de plannen om ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden te helpen sterven.

NPV en platvorm Zorg voor Leven
Vanuit verschillende hoeken is zeer kritisch gereageerd. Te denken valt aan de beroepsverenigingen van psychiaters, verpleeghuisartsen en psychologen. Een belangrijke reden die wordt aangevoerd, is de negatieve stereotypering van ouderdom. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) noemde in Dagblad Trouw het opstellen van wetgeving ten aanzien van voltooid leven een individualistische, pragmatische en op productie gerichte samenleving. U kunt het artikel hier lezen.

De NPV reageerde met een brief waarin we onze diepe teleurstelling en verontrusting uitspreken. We roepen het kabinet op om niet verder te gaan in het voorgestelde spoor van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven. De problematiek van voltooid leven vraagt om hernieuwde zinervaring en niet om levensbeëindiging.

De NPV is van mening dat de taak van de overheid om haar burgers te beschermen. Vanuit een christelijke en liberaal perspectief op de taak van de overheid past daar niet de hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’ bij.

De NPV pleit ervoor gehoor te geven aan de aanbevelingen van het rapport van de Commissie-Schnabel: herwaardering de ouderdom en geef aandacht aan zingeving. We zijn een samen-leving: Het leven is waardevol, ook al zijn we oud en ervaren we het niet zo. We bieden geborgenheid aan elkaar bij lijden en helpen mensen om te leven tot het einde. Ieder mens is immers van betekenis tot het einde. En als het lijden zwaar is, dragen we het samen!

Advies van de NPV-Advieslijn

Er is de laatste tijd veel gebeurd rond het thema voltooid leven. Veel mensen vinden het lastig hierover een mening te vormen.
Medewerkers van de NPV komen graag bij u spreken over dit thema. U kunt via deze pagina een aanvraag doen.

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiënten perspectief zijn wij de vraagbaak voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte. U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Overal in het land zijn vrijwilligers van de NPV actief in de vrijwillige thuishulp. Door bezoekjes, uitstapjes proberen we lichtpuntjes te zijn in de eenzaamheid.

Wilt u graag met iemand doorpraten over uw vragen rondom voltooid leven? Bel dan naar het de NPV-Advieslijn van de NPV: (0318) 54 78 88. Wij staan u graag te woord! Chatten kan ook.

Meer lezen

Ook bij u in de buurt is een afdeling van de NPV. U kunt ze via deze link vinden.