headerbeeld

Voltooid leven

Wie zijn leven ‘voltooid’ vindt, moet dat kunnen beëindigen, vinden voorstanders van stervenshulpverlening aan ouderen met een voltooid leven. Met de documentaire ‘De laatste wens van Moek‘ kwam dit vraagstuk veel Nederlandse huiskamers binnen. ‘Voltooid leven’ wordt gepresenteerd als individuele keuze: ik vind dat mijn leven voltooid is en daarom wil ik het beëindigen. Maar een voltooid-leven-besluit raakt ook familieleden, relaties en de omgeving.

Bovendien schetst de term voltooid leven een te rooskleurig beeld. Uit onderzoek blijkt dat ouderen die een eind aan hun leven willen maken omdat ze dat voltooid achten, voelen zich eigenlijk vooral eenzaam en overbodig, en zijn bang om afhankelijk te worden. Binnenkort start een onderzoek naar de aard en omvang van deze problematiek.

Dit zijn bijvoorbeeld vragen waar mensen mee zitten:

  • Ik voel me onder druk gezet door de discussie over voltooid leven. Heeft mijn leven nog waarde en krijg ik nog de zorg ik die nodig heb?
  • Ik ben bang voor het sterven, bang voor de moeilijke dagen die gaan komen
  • Speelt deze discussie ook in het buitenland?
  • Welke politieke partijen keren zich tegen het nieuwe wetsvoorstel?
  • Hoe kan ik zelf bezwaar maken tegen deze ontwikkelingen?

Bellen met onze NPV-advieslijn geeft u:

  • Perspectief: praten over uw situatie geeft weer een nieuw licht en regelmatig ook weer nieuwe moed
  • Overzicht: door te luisteren en vragen te stellen kunt u uw gedachten ordenen en dat geeft lucht
  • Mogelijkheden: door onze ervaring en ons netwerk kunnen we u vaak een vervolgstap adviseren
  • Moed: voor veel bellers levert een gesprek nieuwe moed op om toch door te gaan

‘Uit vrije wil’

De Tweede Kamer debatteerde 8 maart 2012 over de ‘proeve van wetgeving’ vanuit het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’. Het pleidooi is om het in de toekomst mogelijk te maken dat 70-plussers hun leven kunnen beëindigen als dat ‘voltooid’ is, ongeacht of ze ziek zijn of niet.

In opdracht van de ministeries VWS  en VenJ werd een onafhankelijke Adviescommissie voltooid leven ingesteld onder leiding van D66 senator prof. dr. P. Schnabel. Deze commissie kreeg de opdracht de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s van hulp bij zelfdoding te onderzoeken. De adviescommissie ging in gesprek met maatschappelijke organisaties. De NPV was ook uitgenodigd, lees hier onze inbreng.

In februari 2016 kwam de Adviescommissie met haar conclusie: Ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding zijn onnodig en onwenselijk. Veranderingen in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) zijn daarom niet nodig. Het rapport ‘Adviescommissie voltooid leven’ met bijlagen beschrijft het onderzoek en de resultaten. Een samenvatting van het rapport leest u hier.

NPV en platvorm Zorg voor Leven

Tegen het advies van de Adviescommissie in, kwamen de ministers Schippers (VWS) en Van der Steur (VenJ) in oktober 2016 met een kabinetsbrief. Daarin schreven zij dat mensen die vinden dat hun leven voltooid is, hulp moeten krijgen bij zelfdoding. Zij willen daarvoor een nieuwe wet maken. De brief riep zeer veel reacties op. De NPV reageerde met een brief waarin we onze diepe teleurstelling en verontrusting uitspreken. We roepen het kabinet op om niet verder te gaan in het voorgestelde spoor van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven. De problematiek van voltooid leven vraagt om hernieuwde zinervaring en niet om levensbeëindiging.

Het Platform Zorg voor Leven heeft in kaart gebracht welke argumenten in de discussie worden gebruikt. Het argumentenonderzoek is uitgevoerd door het prof. dr. G.A. Lindeboom-instituut. Naast literatuuronderzoek is gesproken met voor- en tegenstanders. De meest gebruikte argumenten zijn ingedeeld naar zeven invalshoeken: juridisch, medisch/verpleegkundig, sociaal-maatschappelijk, ethisch/filosofisch, psychologisch, theologisch en methodologisch.

Naar aanleiding van het thema ‘Voltooid leven’ organiseerde het Platform Zorg voor Leven een symposium op 25 november 2016.

 

Voltooid leven

Met de documentaire ‘De laatste wens van Moek’ kwam het vraagstuk over voltooid leven veel Nederlandse huiskamers binnen.  En sinds die tijd is er veel gebeurd rond dit onderwerp. Veel mensen vinden het lastig hierover een mening te vormen.

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiënten perspectief zijn wij de vraagbaak voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte.

U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Overal in het land zijn vrijwilligers van de NPV actief in de vrijwillige thuishulp. Door bezoekjes, uitstapjes proberen we lichtpuntjes te zijn in de eenzaamheid.

Wilt u graag met iemand doorpraten over uw vragen rondom voltooid leven?

Bel dan naar het de NPV-Advieslijn van de NPV: (0318) 54 78 88. Wij staan u graag te woord!

Voltooid leven

Meer weten?

Lees ook het e-book ‘Spreek op tijd over uw levenseinde‘.
U kunt ook anoniem chatten met de NPV-advieslijn. Veel mensen vinden dat prettig.
We hebben een pagina vol informatie over wilsverklaringen
Lees wat we schrijven over eenzaamheid

Ook bij u in de buurt is een afdeling van de NPV. U kunt ze via deze link vinden.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.