Zoeken
A A A
headerbeeld

Vaccinatie

Het onderwerp vaccinatie krijgt op dit moment veel aandacht. Recent liet VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis in de Kamerbrief ‘Verder met vaccineren’ weten dat hij maatregelen wil nemen tegen de dalende vaccinatiegraad. De reden is dat in de afgelopen jaren de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties met zo’n 2-3% procent gedaald. Vaccinatie of inentingen beschermen tegen ernstige ziekten. Wanneer veel mensen zijn ingeënt, komt deze ziekte minder vaak voor. Het is belangrijk om heel bewust na te denken over vaccinatie.

Nadenken over vaccinatie

De NPV-Advieslijn krijgt bijna dagelijks vragen over vaccinatie. Vaak gaan die vragen over thema’s die raken aan de christelijke levensvisie: De voorzienigheid van God, het vertrouwen op God en de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Ook stellen mensen soms vragen over de risico’s en effectiviteit van vaccineren.

Het is goed om op te merken dat als de overheid stelt dat het RVP effectief is in het bestrijden van ziektes en niet leidt tot schade op de lange termijn wij geen reden hebben om hieraan te twijfelen.

De NPV beschikt over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Zo kan u uw eigen visie op vaccinatie ontwikkelen.

 

Nadenken over vaccinatie

Veelgestelde vragen over vaccinatie

 • Kun je je ook op een andere manier beschermen tegen bepaalde ziektes?
 • Is vaccinatie een gebrek aan vertrouwen op God of is het juist je eigen verantwoordelijkheid om je te laten inenten? Hoe vorm ik een christelijke visie op vaccinatie?
 • Is het nodig dat mijn dochter zich inent tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie)?
 • Mag je je aan zoveel stoffen blootstellen om te voorkomen dat je misschien ooit een ziekte krijgt?

Contact met de NPV-Advieslijn, dit levert het op:

 • Rust in de chaos: door te praten brengt u overzicht in uw vragen en gedachten.
 • Inzicht in mogelijkheden: door een buitenstaander te laten meedenken ontstaan er nieuwe mogelijkheden en zienswijzen.
 • Informatie: u krijgt feiten en meningen te horen waardoor u uw visie op vaccinatie kunt vormen.
 • Oplossingen:  u beschikt over handige adressen en/of voorbeelden

Wat is vaccinatie?

In Nederland is het gebruikelijk dat jonge kinderen worden ingeënt tegen allerlei infectieziekten. Een vaccin bestaat uit een verzwakt of dood virus van de oorspronkelijk ziekmakende stof of een klein onderdeel van een bacterie.
Dit vaccin prikkelt ons afweersysteem zonder dat het ons ziek maakt. De gevaccineerde is hierdoor beter bestand tegen de ziekteverwekker, waar het vaccin voor is bedoeld.

Deelname aan het vaccinatieprogramma is niet verplicht, maar in de praktijk maken heel veel ouders er gebruik van. Daardoor is de vaccinatiegraad in Nederland hoog, zo rond de 95%. Zodoende komen de ziekten waartegen wordt gevaccineerd, weinig meer voor.
Er zijn echter ook mensen die ervoor kiezen om hun kinderen niet te vaccineren. Dit kan zijn vanwege de geloofsovertuiging, maar er kunnen ook andere redenen zijn.

De actuele cijfers over vaccinatie vind u op de pagina van Volksgezondheid en Zorg.

Wat is vaccinatie?

Om welke ziekten gaat het?

De ziekten zijn: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekte, bof, mazelen, rodehond, groep C meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, (voor sommige kinderen) hepatitis B en (voor meisjes) baarmoederhalskanker.

Wat zijn de gevolgen van niet inenten?

In Nederland is het gebruikelijk dat jonge kinderen worden gevaccineerd tegen allerlei infectieziekten. Door middel van vaccinatie wordt het afweersysteem geprikkeld waardoor we beter bestand zijn tegen de ziekteverwekker, waar het vaccin voor is bedoeld. Wanneer veel mensen zijn ingeënt tegen een infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kwetsbare mensen en mensen die niet of nog niet zijn ingeënt zoals kleine baby’s, lopen dan minder risico om de ziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de ingeënte groep. Om dit effect te behouden is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zijn ingeënt. Als je zelf niet ingeënt bent en in een omgeving woont waar veel mensen / kinderen niet zijn gevaccineerd, loop je meer risico om ziek te worden. Veel meer dan in een omgeving waar kinderen wel zijn gevaccineerd. Je wordt dan beschermd door de groep.
Actueel in 2018: WHO slaat alarm: grootste mazelenepidemie in Europa in tien jaar. Meer dan 41.000 kinderen en volwassenen in Europa zijn in de eerste helft van 2018 getroffen door mazelen. Een sterke toename met voorgaande jaren. De Wereldgezondheidsorganisatie dringt nu aan op maatregelen.

 

Is inenten verplicht?

Nee, inenten is in Nederland niet verplicht. Steeds meer Europese landen kiezen voor een strenger vaccinatiebeleid. De dalende vaccinatiegraad van de laatste jaren levert namelijk een risico op voor de gezondheid van burgers.

NL is niet het enige Europese land dat wordt geconfronteerd met een dalende vaccinatiegraad. In sommige landen was vaccinatie al verplicht en een aantal landen heeft vanwege de dalende vaccinatiegraad recent besloten de vaccinatieplicht aan te scherpen of uit te breiden (Italië, Frankrijk) of de kinderbijslag afhankelijk te maken van deelname aan het RVP (Australië). In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie internationaal gezien nog steeds een relatief hoge vaccinatiegraad bereikt. Verplichten is wat ons betreft een zeer ingrijpende stap. De overheid moet daar vandaan blijven. Het is te begrijpen dat ze de volksgezondheid wil beschermen, maar je kunt ook voorlichting optimaliseren. Daar valt nog een wereld te winnen. Internet is een van de grootste bronnen die mensen raadplegen voor informatie over vaccinatie. Voor mensen is het niet eenvoudig om betrouwbare informatie te kunnen onderscheiden. De NPV biedt hierbij graag een helpende hand.

Wat doet de overheid?

In Nederland is de overheid voorstander van vrijwilligheid en eigen keuze vrijheid van ouders om te vaccineren. Wel stimuleert zij inenten, omdat ze het belang er van ziet. In 2019 worden niet-gevaccineerde kinderen nogmaals opgeroepen meningokokken en het rotavirus. Zwangere vrouwen krijgen een oproep zich te laten inenten tegen kinkhoest.

Actueel

Actueel

Meer weten?

 • Brochure Vaccinatie (pdf): voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze brochure gaat in op de verschillende visies ten aanzien van vaccinatie en is ontwikkeld door de NPV en GGD-arts dr. Ruijs, die promotieonderzoek deed naar vaccinatie in de reformatorische gezindte. Deze brochure is alleen nog in PDF te verkrijgen.
 • Lees meer over de HPV-vaccinatie op de pagina HPV-vaccinatie/baarmoederhalskanker
 • Artikel RD over Kritisch over ‘kritisch prikken’ en het vervolgartikel daarop.
 • Ervaringsverhaal van een moeder: ‘Het moment waarop onze jongste mazelen kreeg’.

Wilt u graag met iemand doorpraten over uw vragen? Neem contact op met de NPV-Advieslijn: (0318) 54 78 88. Wij staan u graag te woord! Chatten (ook anoniem) kan via het venster onderin deze pagina.

Verder lezen op deze website

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.