headerbeeld

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die niet meer gericht is op genezing, maar op verzachtende verpleging en verzorging. Het gaat dan om de leefbaarheid van het resterende leven. In deze fase van het leven is er overwegend behoefte aan zorg, maar ook aan deskundige pijnbestrijding, symptoomcontrole, psychosociale begeleiding en pastorale aandacht.

Bij de NPV komen mensen met deze vragen over palliatieve zorg:

  • Mijn vrouw is ongeneeslijk ziek en heeft veel pijn. Zijn er behandelingen om deze pijn te verminderen?
  • Waar vind ik instellingen en/of hulpverleners die palliatieve zorg verlenen vanuit christelijk perspectief?
  • Welke mogelijkheden zijn er als ik thuis wil sterven?
  • Ik verzorg mijn man. Kan ik daarbij ondersteuning krijgen?
  • In het hospice waar mijn vrouw is opgenomen, geven ze geen vochtinfuus meer. Daar heb ik vragen over.

Als u met deze of andere vragen bij de NPV komt, is uw vraag en uw situatie het uitgangspunt. De NPV beantwoordt helder uw vragen zodat u de juiste informatie in handen heeft. Ook kunnen wij u handvatten geven om in uw situatie tot een goede keuze te komen. Juist daarom is het zinvol om met uw vraag contact te zoeken met de NPV.

Daardoor krijgt u:

  • Alle informatie op een rijtje
  • Ook informatie vanuit Bijbels perspectief
  • De beschikking over handige adressen en/of voorbeelden
  • Voorbeelden van links zodat u in alle rust en vertrouwen de juiste keuze kunt maken.

De NPV zet zich al dertig jaar in voor de zorg voor het leven. Vanuit christelijk patiëntenperspectief zijn wij dé vraagbaak voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte. U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Tijdens kantooruren kunt u bellen met ons spreekuur. Heeft u een zeer urgente vraag, dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week contact opnemen met het consultatiepunt.

De NPV heeft ook een eigen Thuishulp. Ruim 2.400 vrijwilligers verlenen door het hele land thuishulp. Diverse afdelingen bieden ook terminale thuishulp aan voor mensen die in de laatste levensfase zijn gekomen.

Meer weten?

Zie ook: