Zoeken
A A A
headerbeeld

Kiembaanmodificatie en CRISPR-Cas9

Kiembaanmodificatie is het veranderen van DNA in de cellen in een menselijk embryo. Door de ontdekking van CRISPR-Cas en de techniek CRISPR-Cas9 zijn de mogelijkheden van kiembaanmodificatie in een stroomversnelling gekomen. Met deze techniek kan het DNA van mensen, dieren en planten volledig worden herschreven. Om de techniek te verbeteren is veel onderzoek nodig met embryo’s. Onderzoekers willen honderdduizenden embryo’s kweken voor experimenten met het knutselen aan DNA. Deze embryo’s worden na experimenten weer vernietigd. Volgens de NPV is het onaanvaardbaar dat eerst menselijk leven wordt gekweekt om het daarna weer te vernietigen. Juist nu is het essentieel om onze christelijke stem te laten horen. In het debat en in de media wil de NPV daarom krachtig de beschermwaardigheid van menselijk leven en andere ethische aspecten onder de aandacht brengen.

 

DNA

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit kleine stukjes: cellen. In iedere cel zijn chromosomen aanwezig. Deze chromosomen zijn opgebouwd uit DNA.

DNA ziet eruit als een wenteltrap. Het is een lange kronkelende sliert met treden. Iedere trede heeft een eigen letterpaar: A-T of C-G. De volgorde van de treden is verschillend. Zo heeft het DNA van ieder mens een eigen code of patroon. De DNA-code is als het ware de bouwbeschrijving van je lichaam.

Menselijke cellen delen zichzelf. Tijdens dit delen kopieert het DNA zichzelf, zodat in de nieuwe cellen hetzelfde DNA zit. Tijdens dit delen gaat soms iets mis. Ergens in het DNA-patroon verandert dan een stukje code. Dit heet een mutatie. Ook andere dingen, zoals UV-straling en bepaalde chemische stoffen, veroorzaken mutaties. Een mutatie kan ervoor zorgen dat je kanker krijgt of een erfelijke ziekte, bijvoorbeeld taaislijmziekte.

DNA

CRISPR-CAS

Onderzoekers hebben CRISPR-Cas ontdekt bij bacteriën en vervolgens aangepast om heel precies DNA te kunnen veranderen in cellen van mensen, dieren en planten. De naam CRISPR is afkomstig van het systeem in bacteriën. Cas is de naam van een enzym dat werkt als een schaar voor DNA. Cas doet dit zowel in bacteriën als in andere soorten cellen, zoals menselijke cellen.

Hoe kan CRISPR-Cas DNA repareren?

Om een fout stukje DNA (mutatie) aan te passen zijn drie dingen nodig:

  • Een gidsmolecuul dat het foute stukje DNA herkent
  • Cas die het DNA knipt
  • Een stukje DNA zonder fout

Cas en het gidsmolecuul speuren samen het DNA af tot het gidsmolecuul het foute stukje DNA herkent. Dan knipt Cas dit foute stukje DNA weg. Op de plaats van het foute DNA komt het goede DNA zonder fout. Fout DNA kan dus worden gerepareerd. Deze techniek biedt mensen met een erfelijke ziekte mogelijkheden voor behandeling.

Met CRISPR-Cas kan ook het DNA van embryo’s worden aangepast. Zo kan worden voorkomen dat mensen erfelijke ziekten doorgeven aan hun kinderen.

 

Embryo’s kweken om te vernietigen

CRISPR-Cas lijkt een veelbelovende techniek. Geweldig om ziekten als kanker te kunnen behandelen of zelfs te voorkomen. Maar er zijn nog veel vragen over de effectiviteit en de gevolgen van deze DNA-aanpassing op de lange termijn. Daarom is er onderzoek nodig.

En voor dat onderzoek hebben wetenschappers menselijke embryo’s nodig. Daarom willen wetenschappers embryo’s kweken – puur voor onderzoek. Na afloop van het onderzoek worden de embryo’s vernietigd. Deze embryo’s hebben dus geen enkele waarde in zichzelf als pril mens. Ze hebben alleen onderzoekswaarde.

Verantwoordelijkheid en ethische dilemma's

Kiembaanmodificatie is een onderwerp waarover maatschappelijke discussie nodig is. Als maatschappij stellen wij wetenschappers, door tijd en geld, in de gelegenheid om onderzoeken uit te voeren. Omdat wij allemaal deel uitmaken van die maatschappij, zijn wij ook allemaal verantwoordelijk voor de uitkomsten dit onderzoek.

De vraag is dan ook hoe wij die verantwoordelijkheid invullen. Waar leggen wij de grenzen voor het onderzoek? Nemen wij onze verantwoordelijkheid en durven wij te stellen dat embryo’s niet mogen worden gekweekt voor onderzoeksdoeleinden? Dwingen wij af dat CRISPR-Cas alleen mag worden gebruikt om erfelijke aandoeningen en ernstige ziektes te voorkomen en niet om de volmaakte mens te kweken?

Verantwoordelijkheid en ethische dilemma's

Kansen:

  • CRISPR-Cas9 kan pre-implantatie selectie vervangen, dan hoeven er geen embryo’s meer te worden weggegooid.
  • Met CRISPR-Cas9 kunnen we schadelijke mutaties in het DNA repareren. Zo kunnen we een erfelijke ziekte voor altijd uit een familielijn verwijderen!

Bedreigingen:

  • Om de techniek te ontwikkelen is het kweken en vernietigen van embryo’s nodig
  • Een verandering door CRIPSR-Cas9 die een positief effect beoogt (bv. tegen autisme) zal (wellicht) ook andere ongewenste effecten hebben.

Vragen:

  • Hoe zit het met de veiligheid? Welke foute veranderingen geven we door aan ons nageslacht?
  • Wat betekent deze techniek voor de acceptatie van gehandicapte mensen in onze samenleving? Wat betekent de techniek voor de waardering van het menselijk leven? De techniek is kostbaar. Blijft er geld voor de ontwikkeling van andere medische technieken?
  • Gaan we mensen maken op bestelling? Verandert het ‘zieke mensen beter maken’ in ‘betere mensen maken’?

Beschermwaardigheid embryo

Tot nu toe is embryo’s kweken voor onderzoeksdoeleinden in Nederland niet toegestaan, maar de Gezondheidsraad gaf in maart 2017 het advies aan de minister dit wel toe te staan. De raad beargumenteert dat het niet in strijd is met de menselijke waardigheid wanneer kweekembryo’s – onder strikte voorwaarden – worden gebruikt voor onderzoek dat gericht is op het voorkomen van ernstige aandoeningen.

Een embryo is pril leven en is intrinsiek waardevol. Embryo’s verdienen dus bescherming. De NPV vindt dat embryo’s er niet zijn om gebruikt te worden, maar om voldragen te worden in de veilige omgeving van een baarmoeder (of ‘moederschoot’, om het maar eens ouderwets warm te zeggen).

Embryo’s kweken voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, hoe nobel de doelen ook zijn, acht de NPV in strijd met de menselijke waardigheid.

Beschermwaardigheid embryo

Landelijke DNA-dialoog gaat van start

Hoe ver gaan we om ziekten te genezen? Waar ligt de grens tussen mensen ‘beter’ maken en ‘betere’ mensen maken? Wij laten graag onze stem horen in deze belangrijke discussie. Doet u mee? In de loop van 2019 en 2020 zijn er verschillende maatschappelijke dialogen over kiembaanmodificatie.

U bent van harte uitgenodigd! Kijk voor meer informatie, data en locaties op www.dnadialoog.nl.

‘Wie wij zijn’

Voor het landelijk DNA-dialoog schreven Diederik van Dijk (directeur NPV) en Elise van Hoek-Burgerhart (manager Beleidsbeïnvloeding NPV) het artikel ‘Wie wij zijn: de waarde van embryo’s in het kiembaandebat‘.

Meer weten?

Contact

Heeft u vanuit de wetenschap of juist vanuit uw eigen situatie vragen of toevoegingen over dit thema? We staan er voor open op info@npvzorg.nl.

Zou u uw eigen situatie eens willen doorspreken met één van onze medewerkers? De NPV-Advieslijn kunt u telefonisch, via de e-mail en de chat bereiken.

Blijf nog even op onze website