headerbeeld

Embryoselectie

Embryoselectie (pre-implantatie genetische diagnostiek, PGD) is een methode waarmee de geboorte van een kind met een ernstige genetische aandoening voorkómen kan worden. Embryoselectie wordt uitgevoerd bij echtparen die een sterk verhoogd risico hebben op een kind met een genetische aandoening, zoals taaislijmziekte, de ziekte van Huntington of een ernstige spierziekte.

Door middel van een ivf-behandeling worden embryo’s gecreëerd die vervolgens worden onderzocht op de aanwezigheid van de betreffende ziekte. Op basis hiervan wordt op de vierde of de vijfde dag na de bevruchting besloten welke embryo’s in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder. De overige embryo’s worden vernietigd. De kans op zwangerschap na terugplaatsing is ongeveer 25 procent.

Bij de NPV komen mensen met déze vragen over embryoselectie:

  • In mijn familie komt taaislijmziekte voor. Als ik kinderen krijg, kunnen die dat ook krijgen. Kunnen we dat voorkomen?
  • Wij hebben recent een kindje verloren dat een erfelijke ziekte had. Dit stelt ons voor moeilijke vragen bij een eventuele volgende zwangerschap. Kunnen jullie met ons meedenken?
  • Ik ben drager van een erfelijke ziekte. De kans is groot dat als ik zwanger wordt, ons kindje die ziekte ook zal krijgen. Een abortus vinden wij onbespreekbaar. Mogen we ook besluiten dat er geen kinderen komen?
  • Is in Nederland bij alle genetische afwijkingen embryoselectie mogelijk?

Als u met deze vragen bij de NPV komt, is uw vraag en uw situatie het uitgangspunt. De NPV wil u daarbij helpen, zodat u over de juiste informatie beschikt. Juist daarom is het zinvol om met uw vraag contact te zoeken bij de NPV.

Daardoor:

  • Ordent u in alle rust de vragen die er spelen
  • Zet u samen de verschillende mogelijkheden en afwegingen op een rijtje
  • Krijgt u informatie vanuit Bijbels perspectief

Op die manier kunt u in alle rust en vertrouwen de juiste keuze maken!

De NPV is al dertig jaar dé vraagbaak voor uw ethische vragen over gezondheid en ziekte. U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een deskundig en persoonlijk advies. Wij beschikken over veel inhoudelijke informatie en een uitgebreid netwerk waarmee we u van dienst kunnen zijn. Tijdens kantooruren kunt u bellen naar ons spreekuur om door te praten over uw vragen.

Meer weten?