Zoeken
A A A
headerbeeld

De NPV en het coronavirus

Het laatste nieuws, maatregelen en tips

Het coronavirus breidt zich ook in Nederland snel uit en het openbare leven komt steeds meer tot stilstand. Dat kan vragen oproepen. Daarom hebben we op deze themapagina het laatste nieuws, de maatregelen die we nemen, maar ook tips om contact met elkaar te houden verzameld. Deze pagina wordt steeds aangevuld als dat nodig is.

Weblog: opzien naar Boven, omzien naar elkaar

Diederik van Dijk, directeur 

Wat heeft de coronacrisis ons te zeggen? Daarover is inmiddels al heel wat gesproken en geschreven. Zeker als het gaat om een duiding vanuit Gods Woord past allereerst voorzichtigheid. Wij kunnen God niet zomaar narekenen. Voor we het weten, trekken we als christenen vooral lessen voor anderen en blijven we zelf buiten schot.

Als christenen weten we allereerst dat we niet verrast hoeven te zijn over het lijden dat ons treft. Sinds wij het paradijs verlieten en God de rug toekeerden, is gebrokenheid en ziekte een vast element van ons bestaan. De omgang hiermee is zeker in het rijke westen een knagend probleem. Ons vertrouwen op dure technologie en stevige democratische structuren is groot. Bovendien zijn wij in onze materialistische cultuur van jongs af aan opgevoed om ons geluk te zoeken in heel kwetsbare zaken, zoals een leuk uiterlijk, plezier en geld. Wij worden niet voorbereid op lijden. Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de discussie rond ‘voltooid leven’. Tim Keller schrijft ergens kernachtig dat de pijnlijkste emoties die mensen bij tegenspoed ervaren vooral de schok en de verrassing zijn dát ze überhaupt moeten lijden. Zelfs christenen kunnen soms moeilijk geloven dat God hen erge dingen laat overkomen. (1 Petrus 4: 12)

Als christenen mogen we in de huidige situatie allereerst bidden dat de huidige crisis leidt tot bekering en geloof. Een loslaten van de zonde, zowel persoonlijk, kerkelijk als maatschappelijk, en een opzien naar de Heere God.

Daarnaast dienen we juist in deze omstandigheden er te zijn voor elkaar. Naar wie zou Christus vandaag omzien? Allereerst naar de hamsteraar en naar diegene in de rij voor de coffeeshop, en naar al die anderen op wie wij zomaar neerkijken. Maar daarnaast juist ook naar hen die in het bijzonder worden getroffen: ouderen en kwetsbaren. Laten wij hen nabij zijn, al kan dit nu niet fysiek. Bel ze en vraag wat ze nodig hebben. Vanuit de NPV denken en helpen wij graag mee!

Meer:

Ik wil medisch-ethisch advies voor mijn persoonlijke vragen
Ik wil graag praktische hulp
Ik voel me eenzaam, ik wil een luisterend oor
Ik wil tijdig nadenken over mijn levenseinde
Ik meld me aan als NPV-vrijwilliger!
Ik heb vragen over behandelbeslissingen

 

1

1

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Het laatste nieuws

(update 10 april 2020)

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn door de overheid verder aangescherpt. Alles is erop gericht afstand van elkaar te houden en zo de verspreiding van het virus te beperken. Wij adviseren de adviezen en instructies van het RIVM en de Rijksoverheid goed te lezen en nauwgezet op te volgen.

De NPV:

 • annuleert – in lijn met de overheidsmaatregelen – tot en met 1 juni alle fysieke bijeenkomsten.
 • adviseert in de reguliere thuishulp dringend om alle fysieke contacten met ouderen en kwetsbare personen te voorkomen. Concreet betekent dit dat een groot deel van het reguliere bezoekwerk tijdelijk wordt stilgelegd. We adviseren om alléén uitzonderingen te maken wanneer het heel duidelijk gaat om gezonde, niet in de risicogroep vallende personen.
 • geeft u graag advies op maat als het gaat om palliatieve thuishulp of ondersteuning bij de verzorging van coronapatiënten. Belt u ons!
 • denkt graag met u mee als u voor ingrijpende behandelbeslissingen staat.
 • roept iedereen in de reguliere thuishulp op om, in plaats van fysiek contact, te zoeken naar manieren om toch beschikbaar te zijn voor mensen die door deze maatregelen praktische problemen krijgen. Te denken valt aan mensen die niet de deur uit kunnen voor boodschappen. Maar denk vooral ook aan mensen die eenzaam zijn. In plaats van één bezoek kunnen we wellicht een paar keer bellen. Overleg met uw coördinator als u vragen hebt.
 • roept iedereen op om goede ideeën op dit vlak met de NPV te delen. Wij zullen die verspreiden via onze website.

1

 • adviseert vrijwilligers om niet zelfstandig de zorg voor zieke coronapatiënten op zich te nemen. Stem dit af met professionals en bel ons voor advies op maat.
 • helpt graag mee om het nummer van de noodlijn die het Rode Kruis geopend heeft, te delen: (070) 44 55 888.
 • roept lokale afdelingen en kerken op om zich als organisatie aan te melden bij Niet Alleen. Zo krijgen we vraag en aanbod goed bij elkaar.
 • de NPV wijst mantelzorgers graag op de uitstekende informatie van MantelzorgNL.
 • beveelt iedereen aan de handen te wassen én te vouwen.

Als u vragen hebt, neemt u dan contact met ons op via (0318) 54 78 88 of info@npvzorg.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

 

Tips: maak een praatje!

Nee, niet fysiek, maar we kunnen op veel verschillende manieren omzien naar elkaar.

We hebben voor u een aantal goede voorbeelden verzameld:

 • Bel drie keer in plaats van één bezoek.
 • Doe boodschappen of stuur een kaartje. Laat van je horen. Laat mensen merken dat ze niet vergeten worden!
 • Stuur een (gratis) kaart naar zorgverleners.
 • Bel de NPV-coördinator! Kijk op de pagina van de NPV bij u of jou in de buurt voor het telefoonnummer.
 • Loop een rondje in je eigen straat en zwaai naar mensen.
 • Zoek of er een appgroep of facebookgroep in je buurt is, zoek op #coronahulp.
 • Stuur een kaartje (zie bijvoorbeeld deze actie in Waalwijk of adopteer een oudere die je een kaartje stuurt).
 • Koop repen chocola, schrijf briefjes of kaarten met een persoonlijke boodschap en je telefoonnummer erop. Plak die op de reep chocola en doe ze door de deur bij mensen in je buurt. Je kunt aanbieden dat je beschikbaar bent voor bijvoorbeeld de boodschappen of een telefoongesprek.
 • De bloemensector heeft het moeilijk. Koop een bloemetje voor iemand die eenzaam is of het moeilijk heeft. Zo helpt u de bloemensector en maakt u iemand blij.
 • Informeer in uw kerk bij de predikant of kerkenraad welke mensen alleen zitten. Regel dat ze regelmatig worden gebeld en dat er geïnformeerd wordt naar behoefte aan praktische hulp.
 • Geef aan bijvoorbeeld ouderen door dat zij ter bemoediging kunnen kijken en luisteren naar opnames met een aantal bekende oude liederen. De tekst is met grote letters weergegeven, zodat er kan worden meegezongen. De liederen staan in een aparte afspeellijst, genaamd ‘Coronabemoediging’. Lees hier meer.
 • Andere mooie initiatieven:

Ik heb een vraag!

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft die met het coronavirus te maken hebben. We helpen u graag verder!

Heeft u vragen met betrekking tot medische behandelbeslissingen? Kijk dan hier of bel gerust met onze Advieslijn.

Heeft u praktische vragen, zoals:

 • hoe moet ik omgaan met een (mogelijke) besmetting?
 • welke richtlijnen moet ik hanteren om besmetting te voorkomen?

Bekijk de veelgestelde vragen hier. Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met de GGD of het RIVM.

 • Heeft u vragen met betrekking tot maatregelen die genomen worden in relatie tot kwetsbare mensen? Bel dan met het Nationale Zorgnummer.
 • Op IC-connect voor (voormalig) ic-patiënten en hun naasten kunt u een informatiefilmpje zien over het ziektebeloop van het coronavirus. Wilt u meer weten, kijk dan op deze pagina.

 

1

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Wat vindt de NPV?

Na een eerste uitbraak in China in december 2019 heeft het Covid-19 (Corona) virus in februari 2020 ons land bereikt. Veel mensen zijn bang, onzeker en in spanning. Vooral patiënten en hun naasten, maar ook de werkers in de zorg en hun gezinnen. Er is geen medicijn. Wel kunnen mensen die besmet zijn behandeld worden voor de symptomen, bijvoorbeeld met middelen tegen koorts of extra zuurstof voor benauwde patiënten. Er wordt gewerkt aan een vaccin, maar dat zal eerst uitgebreid getest moeten worden. Dit kan nog maanden duren. Om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden, is het zeer belangrijk de afgekondigde maatregelen na te leven. Zie video hiernaast. 

De meeste mensen genezen van het coronavirus. Maar ook veel mensen zullen een beroep doen op de zorg. Een klein deel zal uiteindelijk komen te overlijden. Omdat het om een nieuw virus gaat wat iedereen kan treffen, zal er wel in korte tijd een heel grote druk ontstaan op de beschikbare gezondheidszorg. Maar ook op naasten, mantelzorgers en vrijwilligers die om een patiënt heen staan.

Wat betekent een pandemie voor de IC zorg?

Door de snelle stijging van het totaal aantal coronapatiënten wordt een snelle toename van patiënten op intensive-careafdelingen verwacht. Lang niet elke coronapatiënt bereikt echter de IC. Dat komt deels doordat verpleeghuisartsen of huisartsen in samenspraak met de patiënt en familie besluiten om de zieke, gelet op leeftijd of toestand, niet ‘in te sturen’ naar de IC. Een afweging die altijd al wordt gemaakt bij mensen met een kwetsbare gezondheid, die daarom niet afwijkt van een normale situatie.

Tijdens een crisis is er niet altijd tijd om weloverwogen keuzes in gesprek te brengen met patiënten en/of directe naasten. Toch moeten deze keuzes wel worden gemaakt. Dan zijn het keuzes zoals in een normale situatie, maar waarbij de communicatie over deze keuzes wel tekort kan schieten. En bij schaarste van zorg kunnen er extra lastige keuzes gevraagd worden met schrijnende gevolgen. In dat geval zijn de keuzes zelf afwijkend van normaal. Mensen die normaal gesproken voor medische zorg in aanmerking komen, zullen deze door schaarste op de intensive care mogelijk niet ontvangen. Daarom hebben IC-afdelingen een draaiboek klaarliggen waarin ethische afwegingen voor rechtvaardige selectie van patiënten worden genoemd.

Crisis-zorg op de IC

Uit ervaring in China en Italië blijkt dat wanneer coronapatiënten beademing nodig hebben zij hiervan wekenlang (2 à 3 tot soms 4 weken) afhankelijk zijn. In Nederland is dat mogelijk korter, omdat wij een strenger selectiebeleid tot de IC hebben dan sommige andere landen. Ondanks dat zal de druk op de beschikbare IC-zorg heel groot worden. IC-zorg mag alleen gerantsoeneerd worden als IC-capaciteit overspoeld is, of binnen afzienbare tijd zal worden – ondanks opschalen en samenwerking in de regio en landelijk – én een noodsituatie is uitgeroepen waarbij is besloten over te gaan op crisis-zorg. Dit besluit mag niet door een enkele IC-afdeling genomen worden. Dit moment wordt landelijk door de minister afgekondigd.

Hoe wordt gekozen op de IC?

Wie wel of niet wordt opgenomen op de IC is geen eenvoudige keuze. Artsen schatten in hoe medisch zinvol het is om iemand wekenlang te beademen. Heeft een patiënt onderliggende ziekten? Hoe kwetsbaar is hij? Hoe lang zal hij nog leven? Daarbij wordt geen leeftijdsgrens getrokken.
Bij keuzes in geval van schaarste wordt ingeschat wie het grootste voordeel heeft van een IC-behandeling en niet op basis ‘wie het eerst komt …’. Als de druk zo toeneemt en er niets gezegd kan worden over de medische kansen, kunnen toch principes als ‘wie het eerst komt … ‘ of zelfs de keuze om te loten gemaakt worden. Meer achtergrondinformatie leest u hier.

Maar moeten we dan niet elk leven redden?

Vrijwel iedereen is het erover eens dat kwetsbare ouderen of ernstig zieken juist goede zorg nodig hebben. Er is verschil tussen zorg en behandeling. Van zorg, aandacht en liefde kan je nooit teveel krijgen. Maar het betekent ook dat niet elke behandeling wijs is. Dat betekent dat artsen zich soms terughoudend moeten opstellen! De centrale vraag moet zijn: heeft een intensieve behandeling een reële kans van slagen? Lees hier meer informatie over denklijnen bij moeilijke behandelkeuzes.

Een opname, beademing kan veel lijden met zich mee brengen. En wat als de kans zeer klein is dat de patiënt blijft leven? In de hectiek van de IC overlijdt? De volgende drie vragen kunnen helpen om te beoordelen of behandeling een passende keuze is:

 • Wat levert de behandeling mij – medisch gezien – op?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de behandeling?
 • Past deze behandeling wel in mijn situatie?

Afzien van een behandeling kan een goede keuze zijn vanuit een christelijke visie op het levenseinde en is ook iets anders dan actief kiezen voor levensbeëindiging of euthanasie.

1

1

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Zorg voor stervende coronapatiënten

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst, lijden en sterven. Niet alle patiënten zullen beter kunnen worden. Patiënten zullen overlijden in het ziekenhuis, andere zorginstellingen en ook thuis. Bij patiënten met het corona-virus kunnen verschillende urgente vragen leven rond het levenseinde. Bijvoorbeeld vragen rond behandelwensen, palliatieve sedatie, pijnstilling of hoe het proces van sterven verloopt. Zorg in deze laatste fase noemen we palliatieve zorg. In de huidige situatie wordt een ieder die met sterven en stervenden wordt geconfronteerd daarnaast nog geplaatst voor dilemma’s rond het nabij kunnen zijn. Dat vraagt de nodige creativiteit van iedereen die bij deze zorg betrokken is.

 

 

1

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Speciaal voor NPV-Thuishulpafdelingen en kerken

NPV-Thuishulpafdelingen en kerkelijke thuishulpgroepen moeten zich realiseren dat er een dringend tekort verwacht wordt aan vrijwilligers in de palliatieve zorg thuis, in hospices en verpleeghuizen. We doen daarom een beroep op u. Kunnen vrijwilligers van uw afdeling of kerk hierin een bijdrage leveren? Wij werken hard aan een basistraining die op afstand gegeven kan worden, zodat vrijwilligers goed op deze taak voorbereid zijn.