Zoeken
A A A
headerbeeld

Abortus

Wat is abortus? Abortus provocatus betekent een geprovoceerde, dus opzettelijke afbreking van een zwangerschap door medisch ingrijpen. Een abortus kan in een kliniek worden uitgevoerd of in een ziekenhuis, afhankelijk van de zwangerschapsduur. Als een abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd vóór de 24ste zwangerschapsweek, is dat in Nederland niet strafbaar.

Deze vragen over abortus horen we vaak:

 • Bij de 20 wekenecho bleek dat ons kindje ernstige afwijkingen heeft. Onze arts noemt abortus als optie. Hoe gaan wij met hem het gesprek aan?
 • Waarom kiezen vrouwen voor een abortus?
 • Ons kindje is niet levensvatbaar en de arts adviseert abortus. Wat moeten wij doen?
 • Mijn vrouw is zwanger en haar leven loopt gevaar. De arts dringt aan op het beëindigen van de zwangerschap. Is dit echt de enige mogelijkheid?
 • Wat zijn de gevolgen van een abortus?

Redenen voor abortus

Waarom kiezen vrouwen voor abortus? De meest genoemde reden voor een abortus is financiën: 47%. Als tweede belangrijke reden wordt een compleet gezin genoemd. Van de vrouwen voelt 25% zich te jong om een kind op te voeden. Daarnaast worden redenen genoemd als een verbroken relatie, geen goede opleiding, een partner die geen kind wil of een kindje met een handicap.

Vrouwen kiezen dus met name vanwege sociale redenen voor een abortus. Voor een buitenstaander is het moeilijk in te schatten hoe zwaar die sociale redenen wegen.

Maar een terechte vraag is of je deze sociale problemen mag oplossen met zo’n omstreden medische handeling. Kun je moeder en kind niet op een alternatieve manier helpen, zodat je het pijnpunt aanpakt én het kind toch geboren kunt laten worden?

Redenen voor abortus

Abortus in cijfers

 • 1 op de 7 zwangerschappen eindigt in een abortus (Jaarrapportage Waz 2015)
 • Elk jaar zijn er meer dan 30.000 abortussen, in 2015 waren dat er 30.803 (Jaarrapportage Waz 2015)
 • Er werden in 2015 meer abortussen uitgevoerd dan in de jaren daarvoor.  Omdat er steeds minder kinderen worden geborenen,  neemt het aantal abortussen per 1.000 levendgeborenen – de abortusratio – dan ook toe (CBS).
 • De meeste abortussen vinden plaats in de leeftijdsgroep van 25-30 jaar: 7.339 keer (Jaarrapportage Waz 2015)

 

 • Meest genoemde reden: onvoldoende financiën (Evaluatie Waz, 2005)
 • De tweede reden: een compleet gezin (Evaluatie Waz, 2005)
 • Verkrachting is in minder dan 5% de belangrijkste reden voor een abortus (Evaluatie Waz, 2005)
 • Meer dan 50% van de vrouwen die een zwangerschap laat afbreken, is al moeder (Jaarrapportage Waz 2015)
 • 35% van de vrouwen die een zwangerschap laat afbreken, heeft al eerder een abortus gehad, soms al tweemaal. (Jaarrapportage Waz 2015)
 • Wereldwijd eindigt een kwart van de zwangerschappen in abortus (Trouw, 12 mei 2016, onderzoek The Lancet)

Gevolgen van abortus

Van de vrouwen is 16% achteraf niet tevreden met de keuze voor abortus. Bij mannen is dat 12%. En tijdelijke lichamelijke en emotionele klachten komen voor bij 58% van de vrouwen en 37% van de mannen.

Als de behandeling achter de rug is, kun je opluchting ervaren, maar ook last krijgen van twijfels, schuldgevoel en verdriet.
Het is extra moeilijk als je niet over je gevoelens kunt praten, omdat je omgeving een abortus afkeurt. Bij sommige vrouwen zijn de negatieve gevoelens zo sterk dat er sprake is van een vorm van post-traumatische stressstoornis, het post abortus syndroom.

Uit een onderzoek van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut en de Rutgers Nisso Groep bleek dat veel vrouwen een andere beslissing hadden genomen als ze de mogelijke psychische gevolgen hadden gekend. Het pleit ervoor dat (huis)artsen meer voorlichting geven over de impact die een abortus kan hebben op je leven.

 

Gevolgen van abortus

Wat staat er in de wet over abortus?

Op 18 december 1980 werd de Wet afbreking zwangerschap (Waz) aangenomen door de Tweede Kamer. Dat gebeurde met de kleinst mogelijke meerderheid: 76 tegen 74 stemmen.
De Eerste Kamer volgde met opnieuw een nipte meerderheid: 38 tegen 37 stemmen.
De Waz gaat uit van het ‘nee-tenzij-principe’: abortus is verboden, tenzij is voldaan aan een aantal voorwaarden (artikel 296 Wetboek van Strafrecht).

Voor de uitvoering van een abortus moet een kliniek of ziekenhuis een speciale vergunning hebben. Ook krijgt de ongewenst zwangere vrouw een verplichte bedenktijd van vijf dagen, zodat zij genoeg tijd heeft om de gevolgen van haar beslissing voor zichzelf én voor het ongeboren kind te overwegen.

Week van het leven

De NPV is één van de partners in het Platform Zorg voor Leven. Als platform organiseren we de Week van het Leven waar iedere deelnemende organisatie haar eigen aanvulling aan geeft.

In 2016 en in 2018 zijn we de straat opgegaan en hebben we voorbijgangers vragen gesteld over een foto van een ongeboren kind. Het filmpje van 2016 kun je hiernaast bekijken.

Meer informatie op onze pagina over de Week van het Leven.

Lees verder op onze website

Nipt
Prenatale screening
Euthanasie
Zwangerschap

Lid worden en ledenvoordeel

Bent u ongewenst zwanger? Neem dan contact op met Er is hulp of Siriz.

Bent u zwanger van een kindje, waarbij afwijkingen zijn vastgesteld en wilt u hierover doorpraten? Neem dan contact op met de NPV-Advieslijn.

Meer weten?

 • Abortus. Wat niemand je vertelt 10 feiten over abortus
 • Wat is goed? Medische ethiek voor elke dag, Esmé Wiegman
 • Weet van je doet! Abortus kan negatieve gevolgen hebben voor je volgende kind. Artikel van Elise van Hoek in Weet Magazine
 • ‘Levenloos geboren kind heeft ook rechten’, artikel van Elise van Hoek
 • Niet wegkijken voor abortuspraktijk, artikel van Esmé Wiegman en Elise van Hoek
 • Onderzoek naar abortus van TNS-nipo, maart 2016
 • Inbreng NPV voor evaulatie abortuswet
 • Einde van een Liberale dwaling, abortuswetgeving herzien. Artikel van Charlotte Lockefeer in Liberaal Reveil
 • ‘Debat nodig over abortus, maar niet alleen over 24-grens’. Opinieartikel van de NPV.
 • Abortus provocatus in Nederland: redenen om gerust te zijn?
 • Artikel Pro Vita Humana, 14e jaargang, 2007, nr. 1/2.
 • Input voor het Algemene Overleg van de Vaste Kamercommissie in 2016

Gevonden wat u zocht?

De NPV is er om u van goede informatie te voorzien. Wilt u ons helpen om daar ook in de toekomst mee door te kunnen gaan?

Steun de NPV en doneer nu online!