headerbeeld

Symposium Bitter en Zoet

Op D.V. 3 april 2019 is het symposium ‘Bitter en Zoet: over de rol van de pastor in het gesprek over het levenseinde’. Mensen vinden het moeilijk om na te denken en te spreken over het levenseinde. Maar waarom is dit wel belangrijk? Welke rol kan de pastor spelen in het gesprek over het levenseinde? En tegen welke levenseindevraagstukken kun je aanlopen?

Programma
10.00 uur            Inloop met koffie en thee
10.30 uur            Opening symposium door Diederik van Dijk, directeur NPV, dagvoorzitter
00.00 uur           Vertonen van filmpje over pastoraat en levenseinde
10.45 uur            Hoofdlezing door Dr. P.C. Hoek, aansluitend ruimte voor vragen en interactie
11.45 uur             Presentatie van de keuzehulp over het levenseinde

12.30 uur            Lunchpauze

13.30 uur            Workshop ronde 1
14.45 uur            Workshop ronde 2
15.45 uur            Plenair: filmcompilatie van de dag

15.55 uur            Afsluiting

*) wijzigingen voorbehouden

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ‘Van Betekenis tot het einde’.
Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van dit symposium en het deelnemen aan de workshops.

Hoofdlezing
Tijdens het ochtendprogramma vindt de hoofdlezing plaats. Dr. P.C. Hoek, predikant en docent praktische theologie aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk, verzorgt deze lezing.

Workshops
Tijdens het middagprogramma van 13.30 – 16.00 uur worden in twee ronden de volgende workshops aangeboden:
(workshops worden ingedeeld op volgorde van aanmelding, vol = vol, mogelijk worden niet alle workshops beide ronden aangeboden)

   1. Hoe om te gaan met ethische dilemma’s rond het levenseinde, door Astrid Bokhorst (NPV)
   2. Hoe om te gaan met gevoelens van voltooid leven bij pastorant? door ds. H.G. de Graaff (emeritus predikant binnen de PKN)
   3. Dialoogbijeenkomst, door Charlotte Ariese (NPV)
   4. ‘De pastoraal verzorger en het euthanasieverzoek’, door dr. Th.A. Boer (Lindeboom hoogleraar ethiek van de zorg bij Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken)
   5. Pastorale ondersteuning rondom het sterfbed, door dr. P.W. van de Kamp, (Universitair docent praktische theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken)
   6. Geloofsvragen en het levenseinde, door dr. R. van Kooten (Predikant en docent ethiek seminarie Hersteld Hervormde Kerk)
   7. Schroom bij het voeren van een gesprek over het levenseinde, door ds. B.A. Belder (Hervormde Gemeente Brakel)

Lees hier meer informatie over de inhoud van de workshops.

Praktische informatie

Locatie:  Pniëlkerk, Ghandistraat 2, Veenendaal
Tijd:  10.00 – 16.00 uur
Voor wie: predikanten, pastores, geestelijk verzorgers, pastoraal verwerkers, ouderlingen, mensen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en anderen die betrokken zijn bij het pastoraat.

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Van Betekenis tot het einde.


Aanmelden voor het symposium

Ja, ik kom naar het symposium 'Bitter en zoet' op D.V. 3 april 2019 in Veenendaal.

Aanhef*
Naam*
Kerk of organisatie*
Functie*: PredikantGeestelijk VerzorgerKerkelijk werkerOuderling/OudstePastoraal werkerGeïnteresseerd gemeentelidStudentAnders

E-mailadres*

1e Voorkeur workshop 1e ronde
2e Voorkeur workshop 1e ronde
1e Voorkeur workshop 2e ronde
2e Voorkeur workshop 2e ronde
Opmerkingen

Ja, ik geef de NPV toestemming mijn gegevens te verwerken voor communicatie over het symposium 'Bitter en Zoet'. De NPV doet dit in overeenstemming met de privacyverklaring.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.