Zoeken
A A A
headerbeeld

Word lid van de NPV-afdeling Graafstroom

Waarom? Daarom! NPV
Word lid van de NPV en zorg voor het leven!

Tien reden om lid te worden:

Ø  Ik zie het leven als een gave van God en vind daarom dat ieder mensenleven – ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond – bescherming verdient
Ø  Ik wil dat er rekening wordt gehouden met bijbelse waarden en normen, óók in de gezondheidszorg

Ø  In noodsituaties aan het begin of einde van het leven wil ik dag en nacht een beroep kunnen doen op professioneel advies over levensbelangrijke keuzes

Ø  Over levensvragen rond de zorg voor het leven, in gezondheid en ziekte, wil ik kunnen doorpraten met deskundige mensen die mijn principes delen

Ø  Ik wil dat iedereen die ondersteuning nodig heeft gebruik kan maken van christelijke vrijwillige thuishulp, tot in de terminale levensfase

Ø  Ik vind het belangrijk dat er een christelijke patiëntenbeweging is die ook mijn belangen behartigt bij overheid en politiek en haar geluid laat horen in de media

Ø  Ik vind het een goede zaak dat jong & oud bij de NPV terecht kan voor informatie en gastlessen over medisch-ethische onderwerpen

Ø  Ik juich het toe dat leden en vrijwilligers worden toegerust, zodat zij in staat zijn een christelijke levenshouding in de gezondheidszorg te bevorderen

Ø  Het spreekt mij aan dat de NPV actief is op landelijk, regionaal én lokaal niveau

Ø  Samen met de NPV sta ik van harte voor de zorg voor het leven.

Kunt u één van de tien bovenstaande stellingen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heeft de NPV uw steun hard nodig en ú de steun van de NPV. Word daarom vandaag nog lid!

JA, ik word lid van de NPV en:
Ø  blijf goed geïnformeerd over medisch-ethische ontwikkelingen in de gezondheidszorg door middel van het verenigingsblad ZORG en de website www.npvzorg.nl;

Ø  heb stemrecht op bijeenkomsten van mijn lokale NPV-afdeling;

Ø  kan kosteloos een beroep doen op deskundige hulp en advies in noodsituaties – 24 uur per dag – en bij levensvragen rondom de zorg voor het leven;

Ø  kan desgewenst actief worden als vrijwilliger, bestuurder of vertegenwoordiger bij mijn lokale of regionale NPV-afdeling of platform;

Ø  kan gebruik maken van diverse ledenvoordelen.

Hoe word u lid van NPV-afdeling Graafstroom?
– U kunt een email sturen naar: graafstroom@afdeling-npvzorg.nl. Wij zullen uw aanvraag beantwoorden met het toesturen van een informatiepakket met inschrijfformulier.

– U kunt u ook inschrijven op de website van de NPV.

Kosten
De NPV wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eventuele giften aan de NPV zijn daarom aftrekbaar van de belasting. De contributie bedraagt E17,50 per jaar. Jongeren tot 25 jaar kunnen voor E12,50 per jaar lid worden van Way of Life (NPV-jongeren). Uw lidmaatschap kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd.

Terug naar de afdelingspagina van Graafstroom.