Zoeken
A A A
headerbeeld

Word lid

Word lid!
Eén van de kerntaken van het bestuur is ledenwerving. De NPV heeft landelijk ongeveer 55.000 leden. Afdeling Veenendaal heeft ongeveer 1400 leden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk leden te hebben om landelijk en plaatselijk op te kunnen komen voor de zorg voor het leven.

Spreekt de zorg voor het leven u aan? Staat de NPV voor principes in de gezondheidszorg waar ook ú voor wilt staan? Steun ons dan met uw lidmaatschap!

De NPV is er voor uw vragen over gezondheid en ziekte. U kunt met uw vragen bij ons terecht voor een luisterend oor en persoonlijk advies. Daarnaast ontvangt u vier keer per jaar het nieuwsblad ZORG. De NPV werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!

Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Bent u al lid?

Word nu lid voor 17,50 euro per kalenderjaar (jongeren tot 25 en 65+’ers betalen slechts  € 12,50).

Hieronder de voordelen van uw lidmaatschap op een rij:

U ziet het menselijk leven als een gave van God. Dit leven verdient bescherming. De NPV vertaalt dit uitgangspunt in standpunten bij actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Principes krijgen zo handen en voeten. Voortdurend probeert de NPV het patiëntenbelang op de agenda van politici en beleidsmakers te krijgen en te houden. Zoals bij wetgeving die de ethiek van de zorgverlening raakt. Naast abortus en euthanasie kun je hier ook denken aan zaken als palliatieve zorg, stamcelonderzoek, de WMO enz.
U kunt bij de NPV terecht wanneer u onverhoopt te maken krijgt met klachten of fouten binnen de gezondheidszorg. Professionele mensen maken u wegwijs en geven advies. Soms zal de NPV u rechtstreeks bijstaan met een medisch advies, soms zal ze u de weg wijzen tot wie u zich het beste kunt wenden met uw probleem.
Bij medisch- ethische vragen (bijvoorbeeld rond het levenseinde) kunt u 7×24 uur per week terecht bij de NPV-Advieslijn. Tel. 0318-547888.
Door het lidmaatschap hebt u medezeggenschap bij patiëntenorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid, waar de NPV volwaardig gesprekspartner is. U maakt het mede mogelijk dat lotgenotengroepen worden opgericht.
U kunt een beroep doen op de NPV met het oog op voorlichting over een onderwerp uit de zorg, een lezing, presentatie voor uw school of vereniging, materiaal voor scripties en werkstukken, enz.
U steunt het vele werk dat de NPV mag doen in de thuissituatie bij zieke en eenzame mensen. Bij de Vrijwillige (Terminale) Thuishulp van de NPV zijn landelijk ruim 2500 vrijwilligers actief. De NPV is dienstbaar aan naasten zonder onderscheid. Over de activiteiten van de Vrijwillige (Terminale) Thuishulp van onze afdeling kunt u elders in Terzijde lezen.

Van uw contributie van €17,50 krijgt onze afdeling een klein gedeelte. Hierdoor draagt u bij aan de financiering van onze activiteiten (kosten voor het verlenen van thuishulp, vergaderkosten, vergoeding sprekers, huur standplaats voor pr-activiteiten op jaarmarkten e.d.).

Als lid kunt u NPV-Levenswensverklaring aanvragen. Deze verklaring is een wilsbeschikking met betrekking tot medische – en verpleegkundige zorg in situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en/of uiten. In deze wilsbeschikking geeft u onder meer aan dat: – u optimale medische en verpleegkundige zorg wilt, gericht op genezing; levensbeëindiging voor – u geen optie is om lijden op te heffen;
– u niet wilt dat er levensverlengende maatregelen worden getroffen als het stervensproces onomkeerbaar is ingetreden; de arts omtrent te nemen beslissingen uitvoerig dient te overleggen met familie of een andere vertegenwoordiger; geen behandeling wordt nagelaten op grond van een oordeel over de verdere zinvolheid van het leven.
Als lid ontvangt u viermaal per jaar het ledenblad ZORG met interessante artikelen en wetenswaardigheden betreffende de zorg.
Als lid helpt u ons in getal, in financiële armslag, maar ook in motivatie. Onze leden zijn immers de drijvende kracht van de vereniging.

Bekijk de voordelen van het lidmaatschap

Naar de algemene pagina van NPV-afdeling Veenendaal

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.