Zoeken
A A A
headerbeeld

NPV en Wmo-adviesraad van Tholen

Sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking is getreden is er veel over deze wet te doen geweest en nu nog steeds. De NPV is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad van Tholen.

Het uitgangspunt van de wet is het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. De gemeente heeft er een aantal taken bij gekregen o.a. de huishoudelijke verzorging. De aanbesteding van deze zorg is door de gemeente Tholen en geheel Zeeland zorgvuldig gebeurd. De keuze die inwoners hebben is groot. Er kan uit 14 zorgaanbieders gekozen worden.

De NPV heeft deze keuzevrijheid hoog in het vaandel staan.

De NPV is vertegenwoordigd in de WMO-adviesraad van Tholen. Deze raad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over het geheel van de WMO. De keuzevrijheid voor gebruikers, ondersteuning van mantelzorg, het inzetten van de thuishulp zijn zaken waarbij de NPV advies kan geven of daadwerkelijk handelen. Er komen veel zaken aan de orde. Het is fijn om met elkaar na te denken hoe we de samenleving op Tholen vorm geven in het bijzonder ook vanuit christelijk oogpunt.

Terug naar de algemene pagina van de NPV in Tholen