Zoeken
A A A
headerbeeld

Wie zijn wij en wat doen wij?

De NPV-vereniging Zuidplas bestaat al weer bijna 10 jaar. Ze telt ca. 580 leden.

NPV staat voor Nederlandse Patiënten Vereniging en is een christelijke organisatie, die vanuit zijn grondslag iets wil betekenen voor zijn naaste in de directe leef-omgeving. Zo zijn er ca. 160 NPV-vrijwilligers actief in Zuidplas. Ze zijn vooral bezig in de vrijwillige thuishulp in alle dorpen.

De NPV is opgericht in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Toen deden zich allerlei medisch-ethische vragen voor, die riepen om bezinning. De bekende voorbeelden zijn abortus provocatus (1979) en euthanasie (2000). Later kwamen er onderwerpen op, zoals recent orgaandonatie enz.

Om daarop in te spelen, organiseren wij jaarlijks meestal twee thema-avonden, waar dit soort onderwerpen aan de orde komt. Voorbeelden van thema-avonden zijn: Orgaandonatie (2015), Eenzaamheid (2018) enz.

De NPV is een landelijke vereniging met ca. 70 plaatselijke afdelingen, zoals Zuidplas. In totaal telt de NPV bijna 53.000 leden. In 2017 is er 191.000 uur hulp verleend, via 6500 projecten. Van die 6500 waren er 3700 met een kerkelijke achtergrond. Derhalve 2800 daar buiten.

Het motto van de NPV luidt “Zorg voor het leven”. Vertaald in de volgende missie: “Ons uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of kwaliteit van leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn!”. Dat is ook voor onze plaatselijke afdeling de drive bij alle acti-viteiten. We doen dat in het besef, dat we in alles afhankelijk zijn van de zorgen en leiding van onze goede God, Die voor ons zorgt en ons leven leidt.

Namens het bestuur,
Mart Sinke

(5 maart 2019)

Veelgestelde vragen over Wie zijn wij en wat doen wij?

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.