Zoeken
A A A
headerbeeld

Dit doet de NPV in Midden-Zeeland

Dit doet de NPV in Midden-Zeeland

– Wij informeren patiënten/cliënten, politieke partijen, kerken en andere organisaties over actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, voor zover deze raken aan de zorg voor het leven. De ontwikkelingen rondom de WMO nemen daar een belangrijke plaats in.

– Wij behartigen collectieve patiëntenbelangen door beïnvloeding van en participatie in partijen binnen de gezondheidszorg op lokaal niveau. Te denken valt hierbij o.a. aan de WMO-raden en de patienten-raden.

– Wij dragen daadwerkelijk zorg voor de naasten door het geven van vrijwillige (terminale) thuishulp. Wij doen dat lokaal en proberen dat te doen in samenwerking met de kerken. Voor meer informatie hierover zie verder op onze website bij vrijwilligerswerk.

– Wij vragen aandacht voor een goede (palliatieve) zorg en om daar instrumenten voor te ontwikkelen (kwaliteitscriteria).

– Wij geven voorlichting over medisch-ethische thema’s en andere onderwerpen uit de gezondheidszorg op o.a. middelbare scholen en/of beroepsopleidingen in de gezondheidszorg.

– Wij versterken het gedachtengoed van de NPV door het werven van meer leden en door het bekend te maken. Wij doen dit door middel van presentaties op scholen en in kerken en door het aanwezig zijn op beursen en markten.

Terug naar de algemene pagina van NPV Midden-Zeeland