Zoeken
A A A
headerbeeld

Wat doet de NPV in Schouwen-Duivenland

Wat doet de NPV?
Informatie en advies, voorlichting, begeleiding. De NPV komt op voor de belangen van patiënten en cliënten en richt zich specifiek op de terreinen die raken aan de ‘zorg voor het leven’ en de thuis en terminale hulp (VTTH).

Wat is de NPV-Thuis en terminale hulp?
De Thuishulp van de NPV richt zich op het ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op de Thuishulp. Bij terminale Thuishulp gaat het om de zorg aan mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot maanden aan een ziekte of ouderdom overlijden.

Welke hulp biedt de NPV-thuishulp?
Onze vrijwilligers bieden onder meer de volgende hulp aan: bezoeken van eenzame mensen, begeleiden bij wandelen, boodschappen doen, eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder als er geen familie- of burenhulp beschikbaar is, begeleiden bij bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis, begeleiden van mensen met psychosociale problemen, ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager; ondersteuning van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap. (lees verder)

Terminale thuishulp
Aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase; Afdeling Schouwen-Duiveland biedt ook terminale Thuishulp aan. In 2008 ontvingen 8 cursisten een certificaat. Ze volgden een cursus om deze taak nog beter te kunnen uitvoeren.

Voor wie?
Iedereen die dat wil, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de Thuishulp. Kortom voor alle inwoners van Schouwen-Duiveland.

Door wie?
De Thuishulp is in handen van gemotiveerde vrijwilligers. Zij hebben een basis en aanvullende cursussen gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook krijgen ze regelmatig bijscholing van speciaal daarvoor opgeleide NPV-docenten. Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht. De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke Thuishulp coördinatoren die op hun beurt worden ondersteund en toegerust door portefeuillehouder VTTH

Hulp nodig?
Voor uzelf of voor een ander? Neem contact op met een van onze coördinatoren telefoon: 06-27 38 53 16 of stuur een email.

Vrijwilliger worden?
Paar uurtjes per week beschikbaar voor dit waardevolle werk?. Wilt u werken vanuit een christelijke levensovertuiging? Wilt u uw gaven en talenten – op welk gebied dan ook – inzetten voor een medemens? Wilt u deelnemen in het bestuur? Neem contact op met een van onze coördinatoren: 06-27 38 53 16. Lees hier meer over ons vrijwilligerswerk.

 

Terug naar de algemene pagina van de NPV in Schouwen-Duivenland