Zoeken
A A A
headerbeeld

Vrijwillige Thuishulp / Vrijwilligerswerk

Contactpersonen Vrijwillige Thuishulp (VTH)

Mw. C.M. de Bat-Waverijn
Tel. :06-12032224
e-mail: jdebat@solcon.nl 

Mw. M. Koesveld
Tel .: 06-12032224
e-mail: mariannekoesveld@hetnet.nl

Wat doet en hoe werkt de Vrijwillige Thuishulp? 

Welke hulp biedt NPV Vrijwillige Thuishulp?

  • Bezoeken van eenzame mensen
  • Begeleiden bij wandelen, boodschappen doen
  • Eten koken,  kinderopvang bij kortdurende ziekte
  • Begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de winkel e.d.
  • Begeleiden van mensen met psychosociale problemen zoals straatvrees
  • Ondersteunen of overnemen van taken van de familie van de hulpvrager
  • Ondersteunen van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) ouderen of iemand met een handicap
  • Aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase

Als u bij tijdelijke of langdurige ziekte geen hulp hebt en het voor de mensen die om u heen staan soms even teveel wordt (de zogenaamde mantelzorgers), dan kunt u gerust de coördinatrice van Vrijwillige Thuishulp afdeling Zeeuws-Vlaanderen bellen. Zij kunnen en willen u graag helpen!

Hoe kom ik in aanmerking voor hulp?

Bellen of iemand laten bellen. In goed overleg wordt gezocht naar een passende invulling. En mocht er iets zijn, dan is een simpel telefoontje naar de coördinatrice voldoende. Het gaat er tenslotte om dat u zo goed mogelijk geholpen wordt!

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1 U belt de coördinatrice

U belt met de coördinatrice van de Vrijwillige Thuishulp, telefoon: 06-12032224 . De coördinatrice maakt een afspraak om samen uw situatie te bespreken

Stap 2 De coördinatrice komt kennismaken en zoekt een vrijwilliger die bij uw situatie past

Vervolgens zoekt ze een of meerdere vrijwilligers die u willen en kunnen helpen. Uiteraard proberen ze een goede koppeling te maken. We willen immers dat u zich op uw gemak voelt bij de vrijwilliger die bij u over de vloer komt  Onze vrijwilligers helpen u graag! Wist u dat de coördinatrice u ook op weg kan helpen om professionele zorg en/of hulp te krijgen. Zijn er andere vragen of wilt u advies? De NPV kan u daarbij helpen. Individuele belangenbehartiging wil ook uw zaken behartigen.

Vrijwilligers
Onze vrijwilligers van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen werken vanuit een Bijbels perspectief

Voor wie

We bieden hulp aan alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, lid of geen lid, met of zonder christelijke levensovertuiging.

Privacy

De afdeling Zeeuws-Vlaanderen vindt het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd is. Hier kunt u lezen hoe wij met de gegevens van vrijwilligers en hulpvragers omgaan.

Vrijwilliger worden?

Voor de meeste activiteiten is geen speciale ervaring vereist.
Wilt u werken vanuit een christelijke levensovertuiging?
Wilt u uw gaven en talenten – op welk gebied dan ook – inzetten voor anderen? Beschikt u over vrije tijd?

Voor vragen of informatie kunt u bellen naar 06-12032224 of een e-mail sturen.

 Terug naar de afdeling Zeeuws-Vlaanderen