Zoeken
A A A
headerbeeld

Vrijwillige Thuishulp

Wat doet de Vrijwillige (Terminale) Thuishulp in Schouwen-Duivenland?

Zijn er tijdelijke of langdurige zorgen, is het vaak net even teveel voor de mensen die om u heenstaan. Deze zogenaamde mantelzorgers proberen u zoveel mogelijk bij te staan, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Belt u dan gerust de coördinator van  Vrijwillige (Terminale) Thuishulp afdeling Schouwen Duiveland. Zij kunnen en willen u helpen!

De Thuishulp van de NPV richt zich op het ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op de Thuishulp.

Bij terminale Thuishulp gaat het om de zorg aan mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot maanden aan een ziekte of ouderdom overlijden. Naast eigen NPV-afdelingen ondersteunt de NPV ook andere organisaties (bijvoorbeeld kerken) bij het opzetten van een thuishulpproject vanuit het NPV-project.

Voorbeelden:

  • bezoeken van eenzame mensen
  • begeleiden bij wandelen
  • boodschappen doen
  • eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder als er geen familie- of burenhulp beschikbaar is
  • begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de winkel e.d.
  • begeleiden van mensen met psychosociale problemen zoals straatvrees
  • ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager;
  • ondersteuning van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap
  • aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase

Voor wie?
Iedere inwoner van Schouwen-Duiveland die dat wil, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de Thuishulp.

Hoe kom ik in aanmerking voor hulp?
Bellen  of iemand laten bellen. In goed overleg wordt gezocht naar een passende invulling. En mocht er iets zijn, dan is een simpel telefoontje naar de coördinator voldoende. Het gaat er tenslotte om dat u zo goed mogelijk geholpen wordt!

Stap 1  U belt de coördinator

U belt met de coördinator van de Vrijwillige (Terminale) Thuishulp, telefoon 06-21 69 78 41 . De coördinator maakt een afspraak om samen uw situatie te bespreken

Stap 2 De coördinator komt kennismaken en zoekt een vrijwilliger die bij uw situatie past

Vervolgens zoekt ze een of meerdere vrijwilligers die u willen en kunnen helpen Uiteraard proberen ze een goede koppeling te maken We willen immers dat u zich op uw gemak voelt bij de vrijwilliger die bij u over de vloer komt  Onze vrijwilligers helpen u graag!

Wist u dat de coördinator u ook op weg kan helpen om professionele zorg en/of hulp te krijgen. Zijn er andere vragen of wilt u advies? De NPV kan u daarbij helpen. Individuele belangen behartiging wil ook uw zaken behartigen

Door wie?
Onze gemotiveerde vrijwilligers van de afdeling Schouwen Duiveland werken vanuit een Bijbels perspectief. Zij hebben een cursus gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook krijgen ze regelmatig bijscholing van speciaal daarvoor opgeleide NPV-docenten.

Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht. De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke Thuishulp-coördinatoren die op hun beurt worden ondersteund en toegerust door consulenten Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau

Vrijwilliger worden?
Wilt u ook vrijwilliger worden bij de NPV? We kunnen uw hulp goed gebruiken. Op deze pagina leest u wat vrijwilligers bij ons kunnen doen.

Wilt u werken vanuit een christelijke levensovertuiging? Wilt u uw gaven en talenten – op welk gebied dan ook – inzetten voor een medemens? Dat kan bel het meldpunt: 06-21 69 78 41. Vrijwilligers krijgen bij de NPV voldoende steun en cursussen om het werk goed te kunnen doen.

Lees verder wat vrijwilligers bij ons doen

Terug naar de algemene pagina van de NPV in Schouwen-Duivenland