Zoeken
A A A
headerbeeld

Vrijwillige (Terminale) Thuishulp

Doelstelling NPV-Thuishulp in Amerongen en omgeving

Wanneer mensen problemen hebben in gezin of familie rond gezondheid, hebben zij hulp nodig. Deze hulp wordt doorgaans geboden door de mantelzorger. Indien nodig doet men een beroep op de beroepsmatige (betaalde) thuiszorg. Toch kan het zijn dat er, bijvoorbeeld in de terminale levensfase, ondanks mantelzorg en professionele thuiszorg extra hulp nodig is.

In de regio Amerongen-Leersum-Overberg zijn getrainde NPV-vrijwilligers bereid hulp te verlenen in de terminale levensfase van een patiënt. Dit ter ondersteuning van de mantelzorg. De hulp is er voor een ieder die dat nodig heeft, jong of oud, ongeacht geloofsovertuiging.

Grenzen aan vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van de NPV-Thuishulp nemen geen taken over van beroepskrachten. Dit zou een te zware belasting van de vrijwilliger betekenen en kan bovendien de kwaliteit van de zorg in gevaar brengen. De Nederlandse wetgeving stelt duidelijke grenzen aan bevoegdheden van vrijwilligers. Hier moeten en willen ook NPV-vrijwilligers zich aan houden. Van concurrentie met de beroepsmatige (betaalde) thuiszorg is dan ook geen sprake.

De vrijwilligers van de NPV-Thuishulp Amerongen-Leersum-Overberg hebben onder leiding van ervaren NPV-docenten verschillende cursussen gevolgd, zoals de cursus ‘Terminale  hulp’. Ook zijn er vanuit het landelijk bureau van de NPV beroepskrachten in dienst om de vrijwilligers te ondersteunen.

Kosten

De NPV-Thuishulp werkt landelijk met enkele duizenden vrijwilligers. De hulp die wordt geboden, is kosteloos. Als vrijwilligers zelf kosten moeten maken om te helpen, bijv. autokosten bij vervoer, vragen wij een bijdrage van de hulpvrager. De coördinator bespreekt dit vooraf met u.

Om dit vrijwilligerswerk in de toekomst kosteloos te kunnen blijven doen, is de NPV – naast contributiegelden – afhankelijk van giften en donaties. Uw geldelijke bijdrage is daarom altijd van harte welkom!

Als het gaat om het werk van de NPV-afdeling Amerongen-Leersum-Overberg kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL INGB 0001 8377 65 t.n.v. NPV Afd Amerongen Leersum en Overberg.

Wilt u meer weten over de NPV of over de NPV-Thuishulp in Amerongen-Leersum-Overberg? Neem dan contact op met één van de coördinatoren:

mevr. E. van Laar, Lekdijk 17 in Amerongen, tel. (0343) 57 53 64.

mevr. A. Ploeg, Heuvelsesteeg 1 in Overberg, tel (0343) 48 21 76

     Mob 06-22175639 Email; npv.vrijwilligethuiszorg@gmail.com

Bekijk de algemene informatie over de NPV in Amerongen