headerbeeld

Vraag naar verdiepende informatie over orgaandonatie

9 augustus 2018

Vandaag publiceerde het CBS cijfers over orgaandonatie: het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registreren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking.

Het ND schreef hierover op de voorpagina onder de kop ‘Gelovigen negatiever over donatie’. Maar niet alleen gelovigen vinden orgaandonatie een moeilijk onderwerp. Inderdaad lijken de cijfers van het CBS dit zeggen. Ook het aantal jongeren (los van religie) dat nee zegt tegen orgaandonatie is in de achterliggende periode flink gestegen, namelijk van 4% in 2017 naar 11% in 2018. Ook steeg het aantal Nederlanders dat bezwaar maakt tegen orgaandonatie van 1,7 miljoen in 2017 naar 1,9 miljoen dit jaar.

Negatief maar niet lichtvaardig

Eind 2017 deed de NPV onderzoek onder haar eigen achterban over het thema orgaandonatie. Hieruit bleek dat er veel vragen over dit onderwerp leven, zowel onder jongeren als ouderen. Veel mensen hebben hun keuze nog niet vastgelegd omdat ze de keuze moeilijk vinden en omdat ze nog erg twijfelen(37%).
Dit geeft aan dat mensen uit onze achterban niet lichtvaardig met dit vraagstuk omgaan. Er is behoefte aan extra- en verdiepende informatie.
Veel informatie over orgaandonatie is te vinden op internet en in de media, maar NPV-leden geven aan vooral behoefte te hebben aan een Bijbelse visie op orgaandonatie (55%) en informatie over het hersendoodcriterium (36%).
Daarnaast is er ook een groep mensen die schroom heeft om over vragen rond het levenseinde (waaronder orgaandonatie) na te denken. Zij schuiven het maken van keuzes voor zich uit.

NPV helpt bij het gesprek over orgaandonatie

Omdat iedereen onder de nieuwe Donorwet een keuze moet maken is het gesprek over orgaandonatie belangrijk.  Momenteel is de NPV bezig met de voorbereidingen voor een digitale keuzehulp over orgaandonatie. Deze komt in 2019 beschikbaar en geeft naast praktische informatie ook handvatten om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Deze keuzehulp is een aanvulling op de keuzehulpen ‘gezinsvorming en anticonceptie‘ en ‘20-wekenecho‘.

Onze collega’s die lezingen en workshops geven spreken regelmatig over orgaandonatie binnen (studenten)verenigingen, kerken en scholen. Als u het gesprek wilt losmaken in uw omgeving komen we graag bij u langs. Neemt gerust contact op.

Als het vraagstuk van orgaandonatie momenteel actueel is in uw persoonlijke situatie kunt u chatten of bellen met onze advieslijn. Ze helpen u graag bij het vormen van uw standpunt.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.