Zoeken
A A A
headerbeeld

Voorlichtingsbrochure health checks overhandigd aan Paul Blokhuis (VWS)

29 januari 2018

Voorafgaand aan het symposium ‘De goede health check’ is op 29 januari het boek ‘Komt een test bij de dokter’ overhandigd aan staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS.

NPV – Zorg voor het leven schreef hierbij een voorlichtingsbrochure die mensen wil helpen bij het maken van hun keuze wel of niet een health check te ondergaan. Onderin dit bericht kunt u de brochure downloaden. Ook deze brochure is overhandigd aan de staatssecretaris.

Onderzoek gebruik van health checks in Nederland

 • 10% van de Nederlanders heeft één of meer health checks gebruikt en het aantal groeit, constateren de onderzoekers. Daarentegen wordt genetisch onderzoek (‘duizend dollar genoom’) nauwelijks gedaan.
 • De huisartsen zijn kritisch: health checks zijn ‘momentopnames’ en ‘ongeschikt voor volledige diagnostiek’, ‘patiënten maken zich nodeloos ongerust en het leidt tot kosten stijgingen en commercialisering’.
 • (Huis)artsen laten deze reserves maar zelden aan hun patiënten merken. Ook vinden zij dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van alle tests die de markt biedt.

Dit blijkt uit dit groot Nederlands onderzoek onder gebruikers van health checks. Gepubliceerd in een studie van het Lindeboom Instituut, genaamd ‘Komt een test bij de dokter‘, waarvan hoogleraar Ethiek van de zorg Theo Boer, de hoofdauteur is.

Oproep aan staatssecretaris

Tijdens de overhandiging is ook een oproep gedaan aan de staatssecretaris: verplicht een bijsluiter in lekentaal.

 • Bijsluiters in lekentaal bij health checks met daarin een eerlijk beeld van de voor- en nadelen.
 • Voorlichting aan patiënten over de mogelijkheid om ongerustheid eerder bij de huisarts aan te kaarten.
 • Aanvullende scholing aan huisartsen over het aanbod van health checks.

Opmerkelijke cijfers

Uit het onderzoek kwam een aantal opmerkelijke cijfers naar voren:

 • Jongere mannen zijn de grootste gebruikers van health checks. 14% is onder de 40 jaar en slechts 7% is 60 jaar en ouder.
 • Mannen maken dubbel zoveel gebruik van health checks als vrouwen.
 • Hoger opgeleiden laten zich vaker testen dan lager opgeleiden.
 • Van Humanisten en seculieren laat 13% zich testen, van Protestanten slechts 4,7%.
 • Eén op de drie gebruikers (33,8%) heeft klachten of behoefte aan geruststelling.
 • 57% van de gebruikers gaat vanwege nieuwsgierigheid, goede ervaringen van anderen

Effecten van het gebruik van health checks

Ook de effecten van het gebruik van health checks komen naar voren in ‘Komt een test bij de dokter’:

 • 35% van de mensen die een health check hebben gedaan, past zijn/haar leefstijl aan.
 • 42% van de gebruikers vindt dat ze meer inzicht gekregen hebben
 • 26% van de onderzochte groep is minder ongerust.
 • 12% volgt daarna een behandeling of vraagt om vervolgdiagnostiek in het reguliere zorgcircuit
 • Slechts zelden levert een health check tijdige informatie over een ernstige ziekte
 • 65% van de gebruikers laat de huisarts buiten de health check
 • 18,2% van de ondervraagden gaat vooraf naar de huisarts en 28,6% achteraf
 • van degenen die de huisarts niet op de hoogte brengen, doet 70% dat omdat ze deze ‘niet onnodig willen belasten’.

NPV schreef voorlichtingsbrochure

NPV-Zorg voor het leven heeft n.a.v. de conclusies van het boek een voorlichtingsbrochure uitgebracht. De patiëntbrochure ‘Wil ik alles weten?’ Health checks – feiten, valkuilen en de rol van uw arts geeft informatie en ervaringsverhalen over health checks en wil mensen helpen bij het maken van de keuze wel of geen health check te ondergaan.

De voorlichtingsbrochure kunt u hier bekijken. Meer informatie over health checks kunt u lezen op onze themapagina over dit onderwerp.