headerbeeld

NPV lanceert Twittercampagne in aanloop naar verkiezingen

14 februari 2017

Zegt jouw partij iets over orgaandonatie, abortus, genetische ontwikkelingen, voltooid leven en andere medisch-ethische kwesties? En zo ja, wát wordt daarover dan gemeld in het programma?  De NPV daagt de kiezer uit om bij het stemgedrag kritisch te kijken naar de manier waarop de diverse partijen aankijken tegen de zorg en beschermwaardigheid van het leven. Op woensdag 15 februari, precies een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen, gaat een Twittercampagne van start die als aanjager van deze zoektocht kan fungeren, herkenbaar aan  #TK2017

Hoe de partij van je keuze over een uitgesproken thema als abortus denkt, is wellicht wel bekend. Maar bij veel andere medisch-ethische dilemma’s ligt dat minder duidelijk. Via Twitter brengt NPV-Zorg voor het leven de komende weken 10 onderwerpen onder de aandacht van een breed publiek.

Een voorbeeld daarvan is #orgaandonatie. De NPV is van mening dat een einde moet komen aan de vrijblijvendheid van de vraag om donor te worden, maar niet aan de vrijwilligheid. Ze vindt dat orgaandonatie belangeloos moet plaatsvinden en verdedigt dan ook de stelling ‘Het geen-bezwaarsysteem ondermijnt het vrijwillige karakter van orgaandonatie’.

Andere thema’s zijn: abortus, prenatale screening (wel #preventie, geen #selectie), vaccinatie, preventie, actief burgerschap, health checks, genetische ontwikkelingen (‘Moet alles wat kan?’), zorg rondom het levenseinde en de discussie over ‘voltooid leven.’

De Twittercampagne heeft een tweeledig doel. Allereerst motiveert ze de kiezers om voor ze de gang naar het stemhokje maken, na te gaan waar de partij van hun keuze staat als het gaat om onderwerpen die van levensbelang zijn. (Een keuze die misschien alsnog moet worden bijgesteld!) Daarnaast wordt, mede door dit Twitteroffensief, de discussie over genoemde thema’s hopelijk inhoudelijk gevoerd, zowel door politici als door kiezers.

 

Ontdek welke partij zich uitspreken over medisch-ethische onderwerpen

Lees hier het volledige statement

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn