headerbeeld

Vacature: voorzitter landelijk bestuur NPV

5 november 2018

De NPV zet zich al meer dan 35 jaar in voor de zorg voor het leven, door persoonlijk advies en toerusting, beleidsbeïnvloeding en vrijwillige thuishulp. De NPV werkt vanuit Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. De vereniging telt ca. 55.000 leden en heeft een netwerk van ca. 75 lokale afdelingen met in totaal ca. 6.000 vrijwilligers.

Het landelijk NPV-bestuur bestaat momenteel uit zeven leden. Het bestuur komt graag in contact met gedreven, deskundige kandidaten voor de functie van

voorzitter landelijk bestuur NPV (m/v)

Het NPV-bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en de algemene gang van zaken van de NPV. Bestuur en directie zien er samen op toe dat de beschikbare (financiële) middelen door de NPV op een goede wijze worden ingezet voor het doel van de vereniging.

De bestuursvoorzitter:

  • is in staat op overtuigende en verbindende wijze vergaderingen voor te zitten en discussies te leiden
  • is een onafhankelijke denker, die een zelfstandige positie kan innemen en op strategisch niveau meedenkt
  • beschikt over deskundigheid en ervaring op ten minste twee van de volgende terreinen: financiën, personeel, ethiek en zorg
  • is maatschappelijk actief, bijvoorbeeld via bestuursfuncties bij zorgorganisaties
  • heeft ervaring in een managementfunctie
  • is een geschikte sparringpartner voor de directeur
  • fungeert als aanspreekpunt in het kader van governance
  • heeft affiniteit met de activiteiten van de NPV en is voldoende beschikbaar voor de bestuursfunctie
  • is goed thuis in de christelijke wereld en bekend met het eigene van de kerkelijke achterban

Van alle NPV-bestuursleden wordt verwacht dat zij de missie en de grondslag van de vereniging van harte onderschrijven. Het NPV-bestuur vergadert in de regel vijf keer per jaar in Veenendaal. Gemaakte onkosten om de vergaderingen bij te wonen worden vergoed.

Informatie en solliciteren

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ing. J. (Johan) van der Ham, via telefoonnummer 0318-547881 of bestuur@npvzorg.nl.

Passen de genoemde competenties bij uw profiel en bent u gemotiveerd om via deze bestuursfunctie een bijdrage te leveren aan de NPV? Dan nodigen wij u uit te solliciteren. Mail uw motivatiebrief met CV uiterlijk 28 november 2018 naar bestuur@npvzorg.nl.

Download de vacature in pdf

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.