headerbeeld

Vacature stichting Huisvesting NPV

8 oktober 2018

De stichting Huisvesting NPV heeft als doel het verwerven en beheren van (geld)middelen voor de huisvesting van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en het exploiteren van het vastgoed. De belangrijkste taak ligt momenteel bij het beheer van het in eigendom zijnde onroerend goedobject aan de Kerkewijk 115 te Veenendaal. In dit monumentale pand is het landelijk bureau van de NPV gehuisvest; een klein deel van het gebouw wordt verhuurd aan een externe partij.

Het bestuur heeft als taak het formuleren van het strategisch beleid, het technisch en financieel beheer van het  vastgoed en de verantwoording hiervan. Het bestuur is beleidsbepalend en deels uitvoerend. Het voltallige bestuur bestaat uit vijf personen, waarvan drie tevens bestuurslid van de NPV en twee benoemd op basis van specifieke deskundigheid en geen deel uitmakend van het NPV-bestuur. Er is recent een vacature ontstaan voor een

bestuurslid

 met aandachtsgebied facilitaire zaken/onderhoud

Voor de invulling van deze vacature wordt gedacht aan een kandidaat met een achtergrond en expertise als service manager, facilitair manager of hoofd technische dienst.

Van het bestuurslid wordt verwacht:

 • kennis van en ervaring met het beheer van (kantoor)vastgoed
 • een hands-on mentaliteit en bereidheid om zaken aan te pakken (‘doen’)
 • een bijdrage te leveren rondom tactische overwegingen inzake vastgoed (‘denken’)
 • een zakelijke instelling, zonder uit het oog te verliezen dat de stichting vooral dient bij te dragen aan
  het belang van de NPV
 • het vermogen om een positieve, oplossingsgerichte bijdrage te leveren aan de stichting
 • een teamspeler te zijn, die kan samenwerken met de overige bestuursleden, huurders en stakeholders
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met de vastgoedbeheersoftware van O-Prognose
 • voor iedere vergadering een schriftelijke rapportage aan te leveren van de actuele onderhoudsstaat
 • het ‘dagelijks’ contact onderhouden met de huurder(s)
 • interesse in en affiniteit met het werk van de NPV
 • voldoende beschikbaarheid, liefst woonachtig in de regio Utrechtse Heuvelrug/Gelderse Vallei

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij het doel en de grondslag van de NPV van harte
onderschrijven.

In de regel vergadert het bestuur van de stichting Huisvesting NPV drie keer per jaar (‘denken’). Daarnaast wordt van het bestuurslid met aandachtsgebied facilitaire zaken/onderhoud gevraagd te fungeren als eerste aanspreekpunt (1 dagdeel per maand) voor het doen uitvoeren van onderhoud en beheer (‘doen’). Onkosten die worden gemaakt voor de uitoefening van de functie worden vergoed.

Heeft u interesse in de functie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ing. J.R. Luursema,
secretaris van het bestuur, via telefoonnummer 0318-547881 (directiesecretariaat) of bestuur@npvzorg.nl.

Download de vacaturetekst

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.