Zoeken
A A A
headerbeeld

Thuishulp in Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de coördinatoren van de NPV-Thuishulp in Doorn, Driebergen en Wijk bij Duurstede.

Onze coördinatoren:

Mevrouw C. (Corrie) van Vliet – Meijer; Telefoon 0343 – 561881; Email: c.v.vliet@kliksafe.nl

vacature

Wat is NPV-Thuishulp?

De Thuishulp van de NPV richt zich op het ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven.

Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op de Thuishulp.

Welke hulp biedt de NPV-Thuishulp in Doorn?

Onze vrijwilligers bieden onder meer de volgende hulp aan:

bezoeken van eenzame mensen
begeleiden bij wandelen
boodschappen doen
eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder als er geen familie- of burenhulp beschikbaar is
begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de winkel e.d.
begeleiden van mensen met psychosociale problemen zoals straatvrees
ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager;
ondersteuning van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap
aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase

Voor wie?

Iedereen die dat wil, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de Thuishulp.

Door wie?

De Thuishulp is in handen van gemotiveerde vrijwilligers. Zij hebben een cursus gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook krijgen ze regelmatig bijscholing van speciaal daarvoor opgeleide NPV-docenten.

Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht.

De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke Thuishulp-coördinatoren die op hun beurt worden ondersteund en toegerust door consulenten Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau.

Vrijwilliger worden?

Graag komen wij in contact met vrijwilligers. Voor de meeste activiteiten is geen speciale ervaring vereist. Wilt u werken vanuit een christelijke levensovertuiging? Wilt u uw gaven en talenten – op welk gebied dan ook – inzetten voor een medemens? Beschikt u over vrije tijd?

Naar de algemene pagina van de NPV in Doorn