Zoeken
A A A
headerbeeld

Thuishulp in de regio Midden-Betuwe

Wat is Vrijwillige Thuishulp?

Vrijwillige Thuishulp is een vorm van hulpverlening die mensen in staat stelt zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven. Thuishulp richt zich op de aanvullende verzorging in de thuissituatie van bijvoorbeeld: (demente) bejaarden, chronisch zieken en gehandicapten, het opvangen van de kinderen als de moeder ziek is en er geen hulp is van familie of buren, enz.

Voor wie is de thuishulp?

De thuishulp is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. De vrijwillig(st)er zal uiterst zorgvuldig omgaan met datgene, wat hij of zij in de hulpsituatie hoort, ziet of meemaakt.

De Vrijwillige Thuishulp kan aangevraagd worden via de eerstelijnszorg (huisarts, wijkverpleging of gezinsverzorging), de tweedelijnszorg (ziekenhuis etc.), pastor of familie, enz.

Wat doet de NPV-afdeling Midden-Betuwe aan Vrijwillige Thuishulp?

De NPV-afdeling Midden-Betuwe heeft een werkgroep die zich bezighoudt met Vrijwillige Thuishulp. Deze thuishulp van de afdeling werkt met vrijwillig(st)ers. De coördinatie van de thuishulp en de begeleiding van de vrijwillig(st)ers wordt verricht door enkele contactpersonen, van wie een tweetal lid is van het afdelingsbestuur. De contactpersonen onderhouden de contacten en werken samen met de wijk- en gezinszorg. De werkzaamheden van de thuishulp in regio Midden-Betuwe is aanvullend aan het werk van de thuiszorg.

Wat is de behoefte aan Vrijwillige Thuishulp?

Thans zijn er ongeveer 29 vrijwillig(st)ers bij het project thuishulp van de afdeling Midden-Betuwe betrokken. Jaarlijks worden er gemiddeld 20 hulpaanvragen voor thuiszorg ingediend. Dit betreft overigens aanvragen waarvoor meer dan één keer hulp geboden is. Om de verzoeken ook in de toekomst te kunnen honoreren, blijft de behoefte aan nieuwe vrijwillig(st)ers bestaan.

Wat kunt ú doen voor de Vrijwillige Thuishulp in onze regio?

U voelt wel waar wij heen willen. Beleefd willen wij vragen of u tijd beschikbaar hebt om onze thuishulp te versterken.

Denk nu niet: “Dat is niets voor mij, ik heb het toch al zo druk” of “Dat kan ik toch niet”. Het gaat soms om een paar uur per week of per maand. Wat kunt u bijvoorbeeld doen: bij iemand oppassen, een alleenstaande wat gezelschap houden, met iemand een stukje wandelen, boodschappen doen, etc. Het zijn vaak maar kleine dingen die de mensen veel vreugde en verlichting geven in hun lichamelijke zorgen.

Voelt u zich aangesproken, heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, aarzel dan niet, maar neem direct contact op met:

Susanne Vervat
npvmiddenbetuwe@gmail.com
06-29 35 10 70

Een van ons zal dan in een persoonlijk gesprek op uw vragen ingaan. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en hopen dat u het werk van de NPV Thuishulp in de regio Midden-Betuwe komt versterken.

Kijk hoe u lid kunt worden van de NPV of ga terug naar de algemene pagina van de regio Midden-Betuwe