Zoeken
A A A
headerbeeld

Thuishulp in Zederik

Wat is NPV-Thuishulp?
De Thuishulp van de NPV richt zich op het ondersteunen van de mantelzorg. Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Ook mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis komen, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op onze Thuishulp. Via de kerken wordt ook regelmatig een beroep op ons gedaan.

Welke hulp biedt de NPV-Thuishulp?

  • bezoeken van eenzame mensen
  • begeleiden bij wandelen
  • boodschappen doen
  • eten koken of kinderopvang bij kortdurende ziekte van de verzorgende ouder als er geen familie- of burenhulp beschikbaar is
  • begeleiden bij bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de winkel e.d.
  • begeleiden van mensen met psychosociale problemen zoals straatvrees
  • ondersteunen of overnemen van taken van familie van de hulpvrager;
  • ondersteuning van de verzorging of oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap
  • aanvullende hulp bij ernstig zieken en bij mensen in hun laatste levensfase

Voor wie?
Iedereen die dat wil, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de Thuishulp.

Door wie?
De Thuishulp is in handen van gemotiveerde vrijwilligers. Zij hebben een cursus gevolgd om hun taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook krijgen ze regelmatig bijscholing van speciaal daarvoor opgeleide NPV-docenten. Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht. De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke Thuishulp-coördinatoren die op hun beurt worden ondersteund en toegerust door consulenten Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau.

Hulp nodig?
Voor uzelf of voor een ander? Neem contact op met één van onze coördinatoren!

Vrijwilliger worden?
Onze afdeling van de NPV kan nog veel meer vrijwilligers gebruiken voor dit waardevolle werk. Voor de meeste activiteiten is geen speciale ervaring vereist. Wilt u werken vanuit een christelijke levensovertuiging? Wilt u uw gaven en talenten – op welk gebied dan ook – inzetten voor een medemens? Beschikt u over vrije tijd? Informeer ook dan eens bij één van onze coördinatoren.

Telefoonnummers
U kunt onze coördinator telefonisch bereiken op het volgende nummer:
Tel. 06-42 54 63 29 (Sara van den Dool)

 

naar de algemene pagina van de NPV in Zederik