Zoeken
A A A
headerbeeld

Terminale Thuiszorg

Het speerpunt in de regio Graafstroom: is de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTTH). Iedereen ongeacht de levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op ons.

Heeft u een terminale zorgaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met mw. Aantjes via tel.nr. 06-38 95 55 88. Zij zullen vrijwilligers activeren om zo u hulp te kunnen bieden. Verdere afspraken worden met haar gemaakt.

VTTH richt zich op de ondersteuning van mantelzorgers bij de verzorging van mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot weken zullen overlijden aan een ziekte of ouderdom. We geven aanvullende hulp, zodat de mantelzorger de zorg beter vol kan houden. De mantelzorger blijft eindverantwoordelijk samen met de professionele zorg. Het werk van de vrijwilligers richt zich voornamelijk op:

  • aanwezig zijn, dit kan zowel overdag als ’s nachts zijn.
  • eenvoudige verzorgende taken. (mondverzorging, kleine wasbeurt, hulpvrager op de po helpen)
  • eten en drinken geven (als de hulpvrager dat nog kan en geen slikproblemen heeft).
  • Eventueel assisteren van de professionele zorg bij de verzorging
  • Lichte huishoudelijke taken (bijv. afwassen)

De vrijwilligers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen uitvoeren. Vrijwillige terminale thuiszorg is in handen van gemotiveerde vrijwilligers. Sommige vrijwilligers hebben ervaring in de zorg door hun (vroegere) werk en sommigen zijn zelf mantelzorger geweest en weten uit eigen ervaring hoe waardevol hulp van vrijwilligers kan zijn.

Onze vrijwilligers hebben een cursus gevolgd om hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ook zijn er themadagen voor de vrijwilligers, waarop allerlei actuele thema’s aan de orde komen.

Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben ook geheimhoudingsplicht. De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke coördinatoren die op hun beurt worden ondersteund en toegerust door consulenten van het NPV landelijk bureau.

We zijn in 2004 gestart met een groep van 10 vrijwilligers en inmiddels dragen 16 vrijwilligers hun steentje bij in onze terminale thuishulp.

Ieder jaar wordt een aantal keren hulp geboden door de vrijwilligers. Soms was de hulp enkele dagen nodig, maar soms ook een aantal weken. Door ’s nachts of overdag te waken bij de terminaal zieke, kon zo een stuk ondersteuning worden gegeven aan de familie in een vaak zo zware periode in hun leven.

Terug naar de pagina over NPV Graafstroom.