Zoeken
A A A
headerbeeld

Rondetafelgesprek ‘Euthanasie bij dementie’

20 maart 2019

Vandaag is de NPV aanwezig bij een rondetafelgesprek over euthanasie en dementie. Dit gesprek wordt georganiseerd door de KNMG, een artsenfederatie die opkomt voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van artsen en voor de volksgezondheid. Verschillende deskundigen op het gebied van euthanasie en dementie komen daar aan het woord. De NPV is geen voorstander van euthanasie bij dementie. Ieder mensenleven is waardevol.

Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee, zeker nu we een veranderende cultuur zien rond euthanasie. De NPV vraagt daarom aandacht voor de volgende zaken:

  • Euthanasie wordt veel sneller toegepast dan vroeger. In 2017 hebben de toetsingscommissies in totaal 6.585 meldingen van euthanasie ontvangen. Daarvan betrof het in 169 (2,5%) gevallen euthanasie bij mensen met dementie. In 2016 was het aantal meldingen van euthanasie bij mensen met dementie 141 (2,3%) ten opzichte van 6.091 euthanasiegevallen. In 2015 lag het aantal nog ‘lager’, namelijk 109 (1,9%) meldingen op een totaal van 5.516 euthanasiegevallen.
  • Het is belangrijk dat mensen een compleet beeld hebben van dementie in alle fases en zich niet laten leiden door dominante frames en angsten.
  • Veel mensen zijn bang om de regie te verliezen. Dit vraagt om aandacht voor existentiële problemen bij patiënten én mantelzorgers, waarbij gezocht wordt naar een balans van gelijkwaardigheid.
  • Er zijn veel misverstanden over de waarde van de wilsverklaring. Deze misverstanden moeten worden opgehelderd.
  • Daarnaast pleit de NPV voor het voeren van een vroegtijdig gesprek over het levenseinde, zowel met de naasten als met de (huis)arts.
  • Familie en naasten kunnen lijden onder de ziekte van hun geliefde, maar mogen geen druk kunnen uitoefenen op de arts.
  • Er moet voortdurend worden geïnvesteerd in toekomstbestendige zorg. De opname in een verpleeghuis moet voor mensen geen schrikbeeld zijn, maar een plek waar mensen in liefde worden verzorgd en omringd.

Lees hier de hele brief die de NPV heeft ingediend voorafgaand aan het gesprek.

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.