Zoeken
A A A
headerbeeld

Putten in de kern

NPV Putten – Waar staan wij voor?

Wij hebben vanuit christelijke liefde oog en aandacht voor de medemens en voor de vraagstukken die het leven van begin tot eind met zich mee kan brengen. Wij sluiten hierbij geen mensen uit.

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kostbaar van het allerprilste begin tot aan het einde. Ieder mens is uniek. Mensen kunnen voor moeilijke keuzes staan of in een kwetsbare positie terechtkomen. Wij komen op voor het leven en bieden ondersteuning daar waar het leven kwetsbaar is, in welke levensfase dan ook. Beschermwaardigheid, solidariteit en zorgzaamheid zijn waarden die in ons handelen belangrijk zijn. Dit wordt samengevat in de lijfspreuk van de NPV: zorg voor het leven.

In navolging van onze Heere Jezus Christus weten wij ons geïnspireerd door Zijn woorden:

Voor zover u dit voor een van deze geringsten van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.  (Mattheüs 25 : 40)

Wij doen dat in de praktijk door:

  • Praktische hulp
    • het geven van thuishulp
    • het ondersteunen of tijdelijk vervangen van mantelzorgers.
  • Toerusting
  • Beleidsbeïnvloeding
  • Belangenbehartiging

NPV Putten doet dit in de praktijk door:

Praktische hulp:

Vrijwilligers helpen bij vervoer naar ziekenhuis, boodschappen doen, bezoeken van eenzame ouderen, waken bij terminale patiënten, etc. Wij hebben een bestand met vrijwilligers of zoeken vrijwilligers bij een hulpvraag. Bij het geven van praktische hulp laten we het sociale netwerk van de hulpvrager in zijn waarde en willen daar graag bij betrokken worden.

Toerusting:

Het organiseren van thema-avonden over (medisch-ethische) onderwerpen rond de zorg voor het leven. Daarnaast kunnen wij helpen bij het vinden van sprekers die gastlessen aan jongeren op scholen of jeugdverenigingen geven over onderwerpen waar zij mee te maken hebben, zoals orgaandonatie, eenzaamheid, seksualiteit, rouwverwerking, etc.

Beleidsbeïnvloeding:

Wij nemen deel aan bijeenkomsten die cliëntenraden of de Participatieraad organiseren. We onderhouden contacten met de lokale politiek en kerken over medisch-ethische onderwerpen of beleid voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

Belangenbehartiging:

Wij helpen mensen met vragen over gezondheid en ziekte door hen te verwijzen naar de diensten van de NPV (landelijk) en andere organisaties.

Lees verder over de Vrijwillige Thuishulp van de NPV in Putten

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.