headerbeeld

Patiënt wil palliatieve sedatie, arts wordt berispt

13 maart 2017

De NPV is verrast over een uitspraak van het tuchtcollege. Een arts krijgt een waarschuwing omdat hij geen palliatieve sedatie gebruikte, ondanks het verzoek van een patiënte en haar dochter. Ook anderen toonden hun verbazing, zoals artsen in het NTvG, journalist en palliatieve zorg kenner Rob Bruntink en het Reformatorisch Dagblad.

De NPV stelt in een brief:

‘De laatste levensfase is een cruciale fase waarin zowel patiënten, familie en zorgverleners gezamenlijk naar de dood van de patiënt toegroeien. Relatie en communicatie zijn cruciaal. Patiënten en hun familie zijn gebaat bij een duidelijke regierol van hun betrokken (huis)arts. Bestrijding van pijn en andere symptomen dient om ruimte te geven aan dit ‘intersubjectieve proces’, niét om het te blokkeren of te beëindigen. Wanneer de doodswens van betrokken patiënte echter gezien wordt als refractair symptoom, wordt dit intersubjectieve proces doorsneden met een methode die daar niet voor bedoeld is. Uw uitspraak geeft steun aan de gedachte dat palliatieve sedatie een methode is om ‘het leven te beëindigen’ in plaats van ‘refractaire symptomen’ te bestrijden. Er lijkt hier een belangrijke wissel om te gaan: het tuchtcollege geeft voorrang aan een wens van patiënt en familie boven het medisch en deskundig oordeel van een arts. Hoezeer wij ook inspraak, overleg en toestemming van en met de patiënt voorstaan, willen wij toch de vinger leggen bij een ons inziens gevaarlijke ontwikkeling. Deze uitspraak is een steun in de rug voor patiënten en familie om hun arts onder druk te zetten palliatieve sedatie toe te passen. Daarmee wordt palliatieve sedatie ontdaan van haar kracht als medische beslissing bij refractaire symptomen, wordt de regierol en het professioneel oordeel van de arts ontkend en wordt de deur geopend voor verdere beïnvloeding door patiënt en familie waarbij de scheidslijn tussen palliatieve sedatie en terminatie flinterdun kan zijn’.

 

Lees de brief

Lees de uitspraak van het tuchtcollege.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn