Zoeken
A A A
headerbeeld

Over NPV Dantumadeel

In het magazine van de NPV komt iedere keer een afdeling voor het voetlicht. Hieronder ziet u het artikel over NPV Dantumadeel.

In deze rubriek komt in elke aflevering van ZORG een afdeling voor het voetlicht door een kort interview met een bestuurslid. Deze keer is mevrouw Alie Kooistra-Vos voorzitter van de afdeling Dantumadeel (Noord-Friesland) aan het woord.

Hoe lang bestaat uw afdeling en hoeveel leden telt de afdeling?
De afdeling Dantumadeel en Tytsjerksteradeel (Noord-Friesland) bestaat 20 jaar en telt 420 leden.

Wat doet u als afdding om het ledenaantal te vergroten ?
We schrokken dat ons ledenaantal gedaald was.
Het is goed dat het Landelijk Bureau start met een ledenwerfactie. Wij hopen hier in onze afdeling ook mee aan de slag te gaan.

Wat is uw functie binnen het NPV-bestuur en hoe ziet dat er in de praktijk uit?
Ik ben voorzitter. Regelmatig ben ik het aanspreekpunt in de omgeving.
Het is mooi dat onze andere bestuursleden ook worden benaderd. We zijn niet zo’n grote afdeling, maar wat we aan mogelijkheden hebben dat proberen we te doen. Er is een goede inzet.
Bestuurswerk komtnaast mijn werk in het gezin en dat vraagt ook de aandacht. Ik heb de opleiding voorverpleegkundige gedaan en nu vind ik het NPV-werk boeiend om te doen. Soms vragen de mensen advies of ik ga met hen mee naar de arts. Vragen over levensbegin en levenseinde verwijzen we naar de NPV-Advieslijn en daar hebben we goede ervaringen mee. Mensen kunnen plotseling met grote levensvragen in aanraking komen, bijvoorbeeld als er ernstige ziekte is in de familie.

Wat was wat u betreft het belangrijkste wat u als NPV-afdeling het afgelopen jaar hebt gedaan?
Per 1 januari kwam de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en volgde de uitvoering door de gemeenten voor onder andere huishoudelijke hulp. Al voor de aanbestedingen van de gemeente waren wij er nauw bij betrokken. De enige christelijke thuiszorgorganisatie kreeg geen gunning. Deze clienten kunnen nu via een Persoons Gebonden Budget hun hulp inkopen.. Het is jammer dat door de Wmo de thuiszorgorganisaties veel minder geld krijgen, waardoor in de toekomst vaker een beroep zal worden gedaan op de kerken en de mantelzorg.

Wat bent u als afdeling het komende jaar van plan?
De ledenwerfactie starten en met name de jongeren proberen bij de NPV te betrekken.
Mooi dat de NPV een eigen jongeren organisatie heeft: Way of Life. De NPV heeft een nieuwe website en wij willen daar informatie van onze afdeling op zetten.

Waar heeft u als afdeling het meeste behoefte aan?
Wat meer onderling contact binnen onze kring, met afdelingen uit de buurt.

Waarom is het volgens u belangrijk dat de NPVzich inzet voor de ‘zorg voor het leven’?
De NPV is de enige organisatie in Nederland met een christelijke visie waar je voor deze vragen terecht kunt.
Ik vind het heel pijnlijk dat er in de gezondheidszorg een zekere gewenning komt ten aanzien van bijvoorbeeld abortus en euthanasie. Naar de overheid toe moet de NPV signalen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg doorgeven.

Heeft u tips ofadviezen voor andere afdelingen in het land?
Probeer een steentje bij te dragen om in je omgeving de NPV onder de aandacht te brengen!

 

Terug naar de algemene pagina van de NPV in Dantumadeel