headerbeeld

NPV ontwikkelt digitale keuzehulp over anticonceptie

26 maart 2018

De NPV heeft een digitale keuzehulp ontwikkeld over anticonceptie. Deze keuzehulp − die ook ingaat op de thema’s gezinsvorming, vruchtbaarheid en seksualiteit − helpt mensen om keuzes te maken rond anticonceptiegebruik.

Uit een ledenonderzoek van de NPV over anticonceptie bleek dat er veel vragen leven over anticonceptie en gezinsvorming en er behoefte is aan toerusting vanuit christelijk perspectief. De NPV heeft zich ten doel gesteld om de ontbrekende keuzeondersteuning vanuit Bijbelse overwegingen beschikbaar te maken voor de doelgroep die daar baat bij heeft. Hieruit is de keuzehulp over anticonceptie voortgekomen.

Brede doelgroep

Astrid Bokhorst, manager Advies & Toerusting bij de NPV: ‘De afgelopen jaren zien we bij de NPV een toename van vragen over anticonceptie. Onder christenen wordt verschillend gedacht over anticonceptie. We vinden het belangrijk om mensen te ondersteunen in het maken van verantwoorde keuzes, waarbij Bijbelse waarden en normen de leidraad zijn. De keuzehulp neemt mensen mee in de overwegingen die een rol kunnen spelen in hun situatie en laat hen ontdekken wat voor hen belangrijk is en welke keuze daarbij past. Dat maakt de keuzehulp geschikt voor een brede doelgroep.’

De digitale keuzehulp bestaat uit opdrachten, informatie, gespreksvragen, filmfragmenten en ervaringsverhalen. Ook is een bibliotheek met achtergrondinformatie beschikbaar.

De digitale keuzehulp is vooralsnog gratis beschikbaar via www.npvzorg.nl/keuzehulp-anticonceptie

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.