Zoeken
A A A
headerbeeld

NPV-Ondernemer tegen eenzaamheid

30 mei 2018

‘Is dit niet de tijd om te laten zien waar het hart van de kerk klopt, waar het hart van God klopt?’

Dat zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tijdens een NPV-avond voor ondernemers, 28 mei jl. in Amerongen. Tijdens de bijeenkomst werd de aftrap gegeven van een campagne tegen eenzaamheid, die mede door ondernemers mogelijk wordt gemaakt.

Eenzaamheid kan een rol spelen bij ouderen die hun leven als zinloos ervaren. Vandaar ook dat de discussie rond ‘voltooid leven’ als een rode draad door de avond heen liep. De manier waarop de politieke discussie rond dit thema wordt gevoerd, heeft Segers de afgelopen tijd als ‘beklemmend’ ervaren. Hij en andere christen-politici kregen letterlijk de vraag voorgelegd: Bent u wel barmhartig?

‘Een totale omkering van waarden. God zelf is barmhartig! Maar wat christenen niet willen is: mensen die niet verder willen leven, een pil geven.’

Segers benadrukte dat christelijke politiek niet als hoogste roeping heeft om alleen maar nee te zeggen. ‘We zijn geroepen om te laten zien wat wél barmhartig is.’ Uit verschillende verhalen is intussen wel gebleken dat op de wens om uit het leven te stappen het nodige valt af te dingen. ‘Men wil een einde aan dít leven, zoals het nu gaat. Of: men verlangt misschien wel naar het einde maar niet vandaag. Vandaag is dan bijvoorbeeld de dag waarop iemand je meeneemt voor een tochtje langs het strand.’

Kansen

Eind 2016 is op initiatief van de CU het manifest ‘Waardig ouder worden’ gelanceerd, mede namens KBO-PCOB en Omroep Max. ‘Ik wilde graag verrassende medestanders krijgen.’ Die kwamen er; tientallen organisaties en personen schaarden zich achter de doelstelling van het manifest. Er is kennelijk een breed draagvlak om eenzaamheid uit te bannen. Maar intussen gaan de plannen rond verruiming van wetgeving rond voltooid leven (ondanks het advies van de commissie-Schnabel) wel door. ‘Uitstel, maar geen afstel’, waarschuwde Segers.

Die adempauze biedt ook kansen. ‘Dit is het moment waarop wij de ruimte krijgen om er voor deze mensen te zijn.’ Hij refereerde aan een onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn waarvan de uitkomsten eerder deze dag zijn bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de kerk laag is, kerken bevinden zich onderaan de ladder – nog net iets lager dan banken en de pers.  ‘Zou dit niet de tijd zijn om te laten zien waar het hart van de kerk klopt, waar het hart van het Evangelie klopt?’

Levenseindebegeleiders

Minister Hugo de Jonge van VWS kwam in maart dit jaar met het actieplan Eén tegen eenzaamheid, waarbij onder meer het streven is dat elke 75-plusser ieder jaar een bezoekje krijgt. Mooi, maar niet voldoende. ‘Dat ene bezoekje, die enkel ambtenaar – daarmee zal het niet gaan. Het gaat om u en mij!’ Hoewel het de minister bepaald niet aan plannen ontbreekt, heeft hij tot teleurstelling van Segers nog steeds geen werk gemaakt van een plan voor levenseindebegeleiders. En dat terwijl daarvoor in het regeerakkoord een bedrag van 35 miljoen is gereserveerd. Levenseindebegeleiders zijn speciaal opgeleid om in gesprek te gaan met mensen die de zin van het leven niet (meer) ervaren. Een deel van deze groep valt niet binnen het bereik van een pastor. Terwijl juist dan geestelijke verzorging van belang is. ‘Als iets van cruciaal belang is, dan is dat een luisterend oor.’

Schatzoeken

De avond was het startsein voor een campagne tegen eenzaamheid. Samen met Ark Mission heeft de NPV een methode ontworpen die kerken ondersteunt bij het omzien naar elkaar, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Het boekje Schatzoeken zal onder de aandacht van kerken(raden) worden gebracht. Ondernemers die concreet iets willen doen tegen eenzaamheid, kunnen deze campagne financieel mede mogelijk maken. De kerken zijn bewust als startpunt gekozen. ‘Als ergens een plek is waar geen eenzaamheid zou moeten zijn, dan is dat de kerk’, aldus NPV-medewerker Eline Borgdorff-de Groot. ‘Waar de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Wat voor uitstraling zou het in de samenleving hebben, als mensen dat gaan zien!’

In ieder geval drie nieuwe ondernemers hebben zich gisteravond bij ons aangesloten om NPV-Ondernemer voor het leven te worden. Met de NPV-Ondernemers gaan we de komende tijd de krachten bundelen om een effectieve campagne tegen eenzaamheid te ontwikkelen. Ook geïnteresseerd? Kijk hier voor meer informatie. Weet u voldoende, dan kunt u zich hier ook direct aanmelden!

 

 

 

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.