Zoeken
A A A
headerbeeld

NPV Graafstroom

Nederlandse Patienten Vereniging Graafstroom
29 september 1993, Henk Vlot, Kees Hooikaas, Jet de Jong-Buijk, Nelly Vlot en Mirjam Molenaar-Penning.
De vereniging heeft als doelstelling, om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus, een bijdrage te leveren aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids-) beïnvloeding, belangenbehartiging (o.a. lotgenoten contact), voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte. Het speerpunt in de regio Graafstroom is de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTTH).

VTTH richt zich op de ondersteuning van mantelzorgers bij de verzorging van mensen die naar verwachting binnen enkele dagen tot weken zullen overlijden aan een ziekte of ouderdom. Wij geven aanvullende hulp, zodat de mantelzorger de zorg beter kan volhouden. De mantelzorger blijft, samen met de professionele zorg, eindverantwoordelijk. De NPV afdeling Graafstroom heeft vrijwilligers, die regelmatig bijscholing ontvangen, klaar staan om ondersteuning te bieden. Iedereen, ongeacht de levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep op ons doen.

Geschiedenis en ontstaanswijze NPV
Het is 22 oktober 1986. Een werkgroep bestaande uit: Egbert Hamerpagt, Gerrit Middelkoop, mw. P.A. Ridders, mw. A. Stam- Brouwer, Anneke Stuij-Kortleve, Ria Vink-Hooikaas en Nelly Vlot hebben het idee opgevat om een NPV afdeling op te richten. De reden hiervoor was dat er in de pers opgeroepen werd om zitting te nemen in een huisartsenvestigingscommissie. Deze commissies werden in het hele land opgericht om op te komen voor de beschermwaardigheid van het leven.

De oprichtingsvergadering werd gehouden op 21 april 1987 in Oud- Alblas. Uit Graafstroom zaten Egbert Hamerpagt (voorzitter), Henk Vlot (penningmeester) en Nelly Vlot in het bestuur.

Jan Simons uit Nieuw-Lekkerland werd lid van de huisartsenvestigingscommissie en Egbert Hamerpagt plaatsvervangend lid. Er werd een telefonische hulplijn opgezet voor vragen op medisch- of medisch-ethisch gebied, waarvoor mw. A. Brouwer-de Koning uit Oud-Alblas zich beschikbaar stelde.

Sinds maart 1990 geven wij 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit aan onze leden. Jaarlijks hebben wij een leden- en jaarvergadering waarbij wij een spreker uitnodigen die een medisch(-ethisch) onderwerp behandeld.

Op 8 december 1993 is de NPV, afdeling Graafstroom statutair vastgesteld bij notaris W. van Leussen te Molenaarsgraaf. Vanaf de oprichting op 29 september 1993 bestond de vereniging uit 3 gemeenten (Nieuw-Lekkerland, Alblasserdam en Graafstroom). Graafstroom is zelfstandig verder gegaan. Het nieuwe bestuur werd gevormd door Henk Vlot (voorzitter) , Nelly Vlot (secretaris), Jet de Jong-Buijk (penningmeester), Nesia van Kesteren-Verwijs, Mirjam Molenaar-Penning, Heleen Oosterwijk, Kees Hooikaas.

In oktober 2004 werd Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTTH) opgericht: thuishulp voor iedereen, wel of geen lid.

In 2006 werd mw. Janny van der Kolk-van Grafhorst, namens de NPV, lid van de Klankbordgroep Breed Welzijn voor de WMO en het Pact van Bleskensgraaf en vanaf 2009 lid van Zorgberaad.

Dhr. Jan van der Kolk was, namens de NPV, bestuurslid van Zorgbelang Zuid-Holland Zuid en Midden. Doordat medio 2007 alle afdelingen van Zorgbelang gefuseerd zijn, is hij lid van de zorgvragersraad van de vereniging ‘Zorgbelang ZHZ’ geworden. Zorgbelang is de nieuwe naam voor RPCP. Zorgbelang is een organisatie, die in opdracht van de provincie Zuid-Holland inventariseert welke zorgvoorzieningen er in de toekomst nodig zijn in Zuid-Holland.

Op 21 maart 2012 hebben we op de jaarvergadering herdacht dat wij als NPV 25 jaar de belangen van de inwoners van Graafstroom op diverse manieren mochten behartigen en meedenken in diverse organisaties m.b.t. zorg en welzijn. God heeft ons daarvoor de kracht, wijsheid en lust gegeven. Daarvoor komt Hem alleen de eer toe.

Zie hier de huidige samenstelling van het bestuur.