headerbeeld

Nieuws

Zuidplas bundelt welzijnswerk

Behoefte
Al langere tijd wordt gewerkt aan bundeling van krachten in het welzijnsveld.  Op veel plaatsen in Zuidplas wordt hulp gegeven, betaald of vrijwillig, aan mensen die daar vraag naar hebben. Ook ontstaan veel initiatieven vanuit de inwoners om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Goede ontwikkelingen, die vragen om het ‘elkaar kennen en waar nodig versterken’.

Allereerst hebben Stichting Jeugdwerk Zuidplas en de vrijwilligersorganisatie Nederlandse Patiëntenvereniging (afd. NPV Zuidplas) gezamenlijk de handen ineengeslagen om een algemene voorziening te vormen voor de doelgroep 0-100 jaar onder de naam ‘Welzijn Zuidplas’.  Zo zijn de werknemers van het jeugd- en jongerenwerk, ouderenadvies en mantelzorg steunpunt al actief als één team. Intern worden voorbereidingen getroffen om in de loop van het voorjaar ook naar buiten toe ‘Welzijn Zuidplas’ te lanceren.

Vrijwilligers Informatie Punt
Daarnaast zal er, ten behoeve van belangen- en vrijwilligersorganisaties een Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) worden toegevoegd aan de diensten van ‘Welzijn Zuidplas’. Dit ter ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in gemeente Zuidplas, o.a. op het gebied van waardering, deskundigheidsbevordering en het in beeld brengen van vraag & aanbod. Het streven is om het welzijnsveld waar gewenst te ondersteunen en te faciliteren en om in samenwerking met de Sociaal Makelaars, een vlotte communicatielijn te bevorderen met het Sociaal Team. Dit punt is zeker ook gericht op inwoners, die vragen hebben over vrijwillige inzet of zelf iets voor een ander willen betekenen en hierbij een stukje ondersteuning kunnen gebruiken. Inmiddels is er een projectleider benoemd.

Website
In deze weken wordt hard gewerkt aan het opzetten en inrichten van een website voor ‘Welzijn Zuidplas’, een website die het gemakkelijk maakt voor de inwoner van Zuidplas om snel info te vinden over welzijnsactiviteiten en over plaatsen waar hulp te vinden is. Op deze site wordt ook alle info omtrent jeugd- en jongerenwerk opgenomen.

Nog even geduld…
De contouren van de nieuwe organisatie worden steeds meer zichtbaar. In de loop van het voorjaar wordt ‘Welzijn Zuidplas’ gelanceerd.

Zuidplas, 24 maart 2016

Update: ondertussen is de website van Welzijn Zuidplas online.

Laat u informeren over vrijwilligerwerk

Naar de algemene pagina van NPV Zuidplas

Veelgestelde vragen over Nieuws

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.