headerbeeld

Nieuw: Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

11 april 2017

Als in jouw familie een erfelijke ziekte voorkomt, bestaat de kans dat jij die ziekte ook ooit krijgt. Om te achterhalen of je daadwerkelijk drager bent, kun je kiezen voor voorspellend DNA-onderzoek. Dit is niet altijd een gemakkelijke keuze, want wat doe je als je slecht nieuws te horen krijgt? Wat betekent dat voor je toekomstplannen en verwachtingen? Om je te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes rondom DNA-onderzoek hebben NPV-Zorg voor het leven, het Erfocentrum en de VSOP een online keuzehulp en een wachtkamertijdschrift ontwikkeld. De keuzehulp en het tijdschrift gaan in op overwegingen rondom je persoonlijke situatie, overtuigingen en waarden die bepalend zijn in je keuze wel of geen onderzoek te doen.

Kiezen voor voorspellend DNA-onderzoek is niet vanzelfsprekend. Want de gevolgen voor je toekomst kunnen groot zijn. Kun je nog een hypotheek afsluiten of een zorgverzekering? Wat betekent de uitslag voor je relatie, een kinderwens of voor contact met je familieleden? En als je weet dat je een erfelijke ziekte krijgt, kun je dat emotioneel aan? Maar: de uitslag kan ook voor opluchting zorgen als blijkt dat je geen drager bent of omdat er voor de aandoening die jij hebt preventieve maatregelen en (be)handelingsopties zijn.

De artikelen in het wachtkamertijdschrift (dat je mee naar huis mag nemen!) gaan in op overwegingen rondom je persoonlijke situatie, overtuigingen en waarden die bepalend zijn in je keuze wel of geen onderzoek te doen. In het tijdschrift lees je over vragen als ‘Hoe erf je een ziekte?, ‘Wat zijn genen, chromosomen en DNA?’, ‘Welke afwegingen spelen mee bij de keuze wel of geen voorspellend onderzoek te laten doen?’ en ‘Hoe ga je om met de uitslag van het voorspellende DNA-onderzoek?’. De online keuzehulp helpt je argumenten en overwegingen die een rol spelen bij jouw keuze, op een rij te zetten. Zo kun je je voorbereiden op het gesprek met een klinisch geneticus. Daarnaast geeft het je de mogelijkheid om al besproken zaken nog eens na te lezen en op een rijtje te zetten.

Doe de online keuzehulp

Lees het wachtkamertijdschrift

* De keuzehulp richt zich specifiek op ziektes die autosomaal dominant overerven

** Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van Patiëntenfederatie Nederland (Programma KIDZ: Kwaliteit, inzicht en doelmatigheid in de medisch specialistische zorg).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn