Zoeken
A A A
headerbeeld

MiVaBel

MinderValiden Belangengroep Borsele (MiVaBel)

MiVaBel is voor mensen met een functiebeperking, licht verstandelijke beperking en/of psychosociale klachten.
U kunt bij ons terecht voor informatie of klachten op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Hier vallen o.a. onder:
– Vervoersvoorzieningen
– Rolstoelvoorzieningen
– Woonvoorzieningen
– WMO huishoudelijke hulp (1 en 2)
– Voorlichting/verbetering openbare gebouwen
– Bemiddeling wat betreft klachten tussen u en gemeente Borsele en/of diverse instanties
Wij…………..
.. hebben contact met de gemeente Borsele omtrent verordeningen, aanbestedingen en nieuwe
regelgeving die van van toepassing zijn op de WMO
.. adviseren de WMO-raad
.. geven signalen door die we om ons heen zien en waar andere mensen ons op attenderen
.. bieden u de helpende hand bij uw klachten betreffende uw behandelde of onbehandelde
voorzieningsaanvragen
.. geven voorlichting over uiteenlopende onderwerpen

Waar houdt MiVaBel zich mee bezig:

  • Bijwonen van vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Voorlichting geven via informatiebijeenkomst, folder en website
  • Deelname aan cliëntenraad, WMO-raad en andere platforms

Heeft u vragen of klachten? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

secr. Vinkehof 9 4451 BV Heinkenszand, tel.06-83073863

e-mail:  info@mivabel.nl
website: www.mivabel.nl