headerbeeld

‘Minister voor Ouderen en Maatschappij nodig’

13 juli 2017

Het is belangrijk dat er een coördinerend minister komt voor Ouderen en Maatschappij. Dat zou bij de formatie moeten worden geregeld. Daarvoor pleiten ruim 20 organisaties, waaronder NPV – Zorg voor het leven. Zij bundelen de krachten om de problemen op te pakken die ouderen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten ervaren.

De 23 organisaties, waaronder ouderen- en patiëntenorganisaties, artsenverenigingen en zorgaanbieders, stellen vast dat zich met name bij mensen die langer thuis blijven wonen grote problemen kunnen voordoen. Terwijl het ministerie van VWS nu veel geld beschikbaar stelt voor verpleegzorg, vragen de organisaties aandacht voor de problemen die zich ook voordoen bij thuiswonende ouderen. Het gaat dan niet alleen om zorg en ondersteuning, maar ook om andere terreinen zoals welzijn en maatschappelijke ondersteuning en woonomgeving.

Meer tijd, afstemming, passende zorg en woningaanbod

De organisaties vragen acties van de landelijke overheid op vier punten:
1.   De woonomgeving van ouderen sluit vaak niet aan op wat zij nodig hebben. Ouderen en naasten zouden graag in een veilige omgeving wonen, in aanleunwoningen, zorgappartementen of het oude verzorgingshuis. Maar passend aanbod schiet tekort.
2.   Er wordt nu te veel vanuit gegaan dat het sociale netwerk een deel van de zorg kan leveren. Thuiswonende ouderen blijken in de praktijk echter meer hulp nodig te hebben dan buren, familie en vrienden kunnen bieden.
3.   Er is gebrek aan samenhang en afstemming in de keten van ouderenzorg. Zorg voor ouderen kan in veel regio’s nog beter georganiseerd worden.
4.   Meer aandacht voor wensen van ouderen en meer maatwerk moeten ertoe leiden dat ouderen kunnen leven op een manier die bij hen past

Deelnemende organisaties: ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, Fysiotherapeuten NVFG net, Ineen, KBO-PCOB, KNMP, Laego, LHV, Mezzo, NOOM, NPV – Zorg voor het Leven, NVOG en KNVG, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, ReumaZorg Nederland, V&VN, Verenso, Zorgbelang Nederland

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn