Zoeken
A A A
headerbeeld

Lid worden van de NPV in Schouwen-Duivenland

Voor slechts € 17,50 per kalenderjaar wordt u lid van de NPV en ontvangt u vier keer per jaar het nieuws- en verenigingsblad ZORG. Daarnaast kunt u kosteloos gebruik maken van vrijwel alle diensten van de NPV. Jongeren tot 25 jaar en gezinsleden betalen € 12,50. U wordt automatisch lid worden van de NPV in Schouwen-Duivenland als u lid wordt van de landelijke NPV. Bekijk hier ook de voordelen van lid worden van de NPV.

Tien redenen om lid te worden:

  • Ik zie het leven als een gave van God en vind daarom dat ieder mensenleven – ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond – bescherming verdient
  • Ik wil dat er rekening wordt gehouden met Bijbelse waarden en normen, óók in de gezondheidszorg
  • In noodsituaties aan het begin of einde van het leven wil ik dag en nacht een beroep kunnen doen op professioneel advies over levensbelangrijke keuzes
  • Over levensvragen rond de zorg voor het leven, in gezondheid en ziekte, wil ik kunnen doorpraten met deskundige mensen die mijn principes delen
  • Ik wil dat iedereen die ondersteuning nodig heeft gebruik kan maken van christelijke vrijwillige thuishulp, tot in de terminale levensfase
  • Ik vind het belangrijk dat er een christelijke patiëntenbeweging is die ook mijn belangen behartigt bij overheid en politiek en haar geluid laat horen in de media
  • Ik vind het een goede zaak dat jong & oud bij de NPV terecht kan voor informatie en gastlessen over medisch-ethische onderwerpen
  • Ik juich het toe dat leden en vrijwilligers worden toegerust, zodat zij in staat zijn een christelijke levenshouding in de gezondheidszorg te bevorderen
  • Het spreekt mij aan dat de NPV actief is op landelijk, regionaal én lokaal niveau
  • Samen met de NPV sta ik van harte voor de zorg voor het leven.

Kunt u één van de tien bovenstaande stellingen met ‘ja’ beantwoorden? Dan heeft de NPV uw steun hard nodig en ú de steun van de NPV. Word daarom vandaag nog lid!

Ledenadministratie

Bent u al lid en wilt u wijzigingen doorgeven? Dat kan via deze pagina.

Terug naar de algemene pagina van NPV Schouwen-Duivenland