headerbeeld

Kwart van de vrouwen niet tevreden over voorlichting na gesignaleerde afwijking bij 20-wekenecho

8 juni 2015

update: De NPV heeft een online programma ontwikkeld waarmee aanstaande ouders een standpunt kunnen innemen over de 20-wekenecho. lees verder.

In de afgelopen jaren is het gebruik van de 20-wekenecho toegenomen. De belangrijkste reden voor ouders om gebruik te maken van deze echo is om bij een gevonden afwijking de beste zorg voor het kind te kunnen organiseren tijdens en na de bevalling. Maar een kwart van de vrouwen is niet optimaal tevreden over de verdere voorlichting na een gesignaleerde afwijking.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de 20-wekenecho dat is uitgevoerd door de NPV en Siriz, onder andere op de 9-maandenbeurs. Dit onderzoek was een vervolg op het onderzoek uit 2010. De meeste vrouwen (85%) maken gebruik van de 20-wekenecho, een toename van 10% ten opzichte van 2010. De belangrijkste reden voor het gebruik van de 20-wekenecho is het organiseren van de best mogelijke zorg en het treffen van voorbereidingen als er een afwijking geconstateerd wordt. Desondanks is er een stijging te zien van mensen die een 20-wekenecho doen om bij een gevonden afwijking een zwangerschapsafbreking te overwegen, een stijging van 6% in 2010 naar 17% in 2015. Het onderzoek laat zien dat vrouwen bewust wel of bewust geen gebruik maken van de 20-wekenecho. Als vrouwen besluiten om geen echo te doen, is de meest genoemde reden dat het afbreken van de zwangerschap geen optie is of omdat zij op voorhand geen behoefte hebben aan informatie over mogelijke afwijkingen.

Bij 1 op de 10 vrouwen wordt tijdens de 20-wekenecho iets afwijkends gesignaleerd. Het grootste deel van de vrouwen ontvangt bij het vervolgonderzoek mondelinge informatie (91%) van de zorgverlener. In de meeste gevallen is dat de gynaecoloog (41%), gevolgd door de verloskundige (28%). 93% van de vrouwen geeft aan de mogelijkheid te krijgen tot het stellen van aanvullende vragen. Daarvan is een kwart van de vrouwen niet optimaal tevreden over de geboden informatie. Men geeft aan meer informatie en duidelijkheid te willen ontvangen over de gesignaleerde afwijking.

De NPV en Siriz willen bereiken dat alle zwangere vrouwen beschikken over optimale kennis over de 20-wekenecho. Dat houdt in dat vrouwen op de hoogte zijn van het vrijwillige karakter van de echo, dat ze optimaal worden begeleid in het keuzeproces naar de 20-wekenecho en er optimale begeleiding en informatievoorziening is bij een gevonden afwijking. Hierbij moet de nadruk niet alleen liggen op de onmogelijkheden van het leven met een aandoening, maar er moet ook aandacht zijn voor de mogelijkheden.

In totaal hebben ruim 2.400 vrouwen de vragenlijst ingevuld, waarvan een derde lid is van de NPV en/of Siriz en twee derde niet bekend is met beide organisaties. De uitkomsten worden besproken met deskundigen en betrokken zorgverleners.

 

Naar de pagina over de online keuzehulp over de 20 wekenecho

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.