headerbeeld

Jaarverslag

Algemeen jaarverslag 2014

Het jaar 2014 bracht uitbreiding van het bestuur. Marleen van Maurik-van Zetten uit Geldermalsen is toegetreden als secretaresse. Al enige tijd is nog één vacature: portefeuillehouder Verenigingszaken.

Het bestuur heeft vier keer vergaderd, waarvan één keer met de werkgroep Thuishulp.

Op 13 maart is de voorjaarslezing gehouden in de Bethelkerk te Geldermalsen. Over het thema burnout heeft Kees Roest, psychiater, een lezing verzorgd.

Voorafgaand aan deze vergadering heeft het bestuur het jaarboekje uitgebracht.

De jaarvergadering had dit jaar plaats tijdens een bestuursvergadering, op 12 mei 2013. Buiten het bestuur om zijn hier verder geen leden op afgekomen. Tijdens deze vergadering is het financieel beleid over 2013 goedgekeurd.

Op 2 juli heeft het bestuur een gezellige avond met etentje georganiseerd als dank voor de vele vrijwilligers van de thuishulp, de leden van de werkgroep incluis, die met elkaar zoveel mooi werk verzetten.

Tijdens de najaarslezing hebben we stilgestaan bij het onderwerp ‘Als kanker je treft… Hoe ga je daarmee om?’ De inleiding is gehouden door Henk-Jan Koetsier, voorzitter van stichting Winstuitverlies, die ook de vraagbeantwoording voor zijn rekening nam.

Op 26 november organiseerden we voor kerken binnen de gemeente Geldermalsen een avond over de ontwikkelingen van de WMO en de daar uit voortkomende mogelijkheden om als lokale kerkelijke gemeenten de hulpbehoevende naasten de hand te reiken. Het stemt dankbaar te zien dat de Geldermalsense kerken elkaar lijken te vinden in de opdracht om barmhartigheid te tonen aan hen die het nodig hebben. Er was herkenning van dezelfde (praktische) problemen binnen de kerken over het hoe en wat van richten, verrichten en inrichten van hulpverleningsorganisaties. Het gevoel leefde dat de NPV kan helpen in het opzetten van hulporganisatie binnen de eigen kerk (1+1=3-project). De vraag kwam richting de NPV hierin initiatief te nemen. Dit wordt daarom een bestuurlijk speerpunt in 2015.

Vergelijkbare avonden worden in 2015 in Tiel (januari) en Culemborg (maart) gehouden.

Op 31 december 2014 had de afdeling Geldermalsen e.o. 531 leden (2013: 550 leden).

We danken de HEERE God voor wat Hij ook in 2014 aan de afdeling heeft geschonken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn