headerbeeld

Jaarverslag 2016: Opnieuw forse stijging verleende hulp door NPV-Thuishulp

17 mei 2017

In 2016 verleende de NPV ruim 129.000 uur vrijwillige (palliatieve) thuishulp. Daarmee zet de groei van de Thuishulp door. In 2015 verleende de NPV 121.000 uur hulp en in 2014 104.000 uur. Opvallend is dat het aantal uren is toegenomen maar het aantal hulpvragen afgenomen. Mensen die Thuishulp krijgen, ontvangen dus meer hulp, maar het aantal mensen dat om hulp vraag nam af in 2016.

De NPV-Advieslijn kreeg in 2016 ook meer vragen dan in 2015: 875 tegenover 836. Thema’s die veel reacties opriepen waren reanimatie, palliatieve zorg, orgaandonatie en de NPV-Levenswensverklaring.

Tijdens de Week van het leven, in november, wist de NPV met het korte filmpje ‘Abortus. Wat weet jij ervan?’ veel verontwaardiging op te roepen over het grote aantal zwangerschappen dat eindigt in een abortus. Het filmpje leverde op Facebook talloze reacties op. Ook in het debat rondom andere medisch-ethische thema’s was de NPV volop betrokken. Zo nam de NPV deel aan het rondetafelgesprek over euthanasie bij minderjarigen. Daarnaast schreef de NPV brieven over diverse thema’s naar de Vaste Kamercommissies.

Wilt u meer weten over wat de NPV in 2016 deed? Lees het jaarverslag.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn