Zoeken
A A A
headerbeeld

Jaarverslag 2015

In 2015 heeft de NPV afdeling Bergambacht-Stolwijk alleen een najaarsvergadering voor leden en belangstellenden belegd. Dit omdat de belangstelling voor een vergadering in het voorjaar over het algemeen erg laag is. In het voorjaar is er daarom een nieuwsbrief over Prenatale Diagnostiek verstuurd. Het thema van de najaarsvergadering, tevens jaarvergadering, sloot hierop aan. Het bestuur heeft drie keer vergaderd in februari, mei en september. In mei is een delegatie van het bestuur op de algemene ledenvergadering geweest.

In de bestuursvergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Nieuwsbrief over Prenatale diagnostiek-20 weken echo. Hierin is ook aandacht besteed aan de reeds aanwezige projecten van Vrijwillige hulpverlening in onze regio. Hiervoor een vervolg afgesproken voor de eerste ledenvergadering in 2016. In september is dit uitgewerkt. Hierbij komt naar boven dat het goed is om een interactieve workshop te gaan organiseren in het voorjaar voor alle vrijwillige hulpverleners in onze kernen. In november mochten we mantelzorgers in onze regio verrassen met een heerlijke fleecedeken en een mooi gedicht. Dit werd zeer gewaardeerd. De nieuwe afdelingsstatuten zijn gepasseerd bij de notaris en dus in werking getreden.

Jaarvergadering: Dhr. P. de Vries en mw. P. Speksnijder waren aftredend en herkiesbaar en zijn bij acclamatie herkozen. Het thema was: Prenatale Diagnostiek. Esmé Wiegman heeft hierover een boeiende inleiding gehouden. Met dit onderwerp dachten we ook jonge mensen te interesseren voor het bijwonen van een vergadering. Dat is helaas niet gelukt.

 

Naar de algemene pagina over de NPV in Bergambacht

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.