Zoeken
A A A
headerbeeld

Jaarverslag 2014

Secretarieel jaarverslag 2014 NPV afdeling Bergambacht-Stolwijk

De NPV afdeling Bergambacht-Stolwijk heeft in 2014 een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering voor leden en belangstellenden belegd. Daarnaast heeft het bestuur drie keer vergaderd in februari, mei en september.

In de bestuursvergaderingen komen de volgende onderwerpen aan de orde: Nieuwe afdelingsstatuten, vrijwillige hulpverlening, mantelzorgactie, invulling ledenvergaderingen.

We mochten Klaasje Verkuil als nieuw bestuurslid verwelkomen. Op de jaarvergadering was Klaas Both aftredend en herkiesbaar. Klaas werd bij acclamatie herkozen en heeft de benoeming aangenomen. Daarnaast zijn de nieuwe afdelingsstatuten opnieuw ter stemming aangeboden en zonder bezwaar aangenomen door de aanwezige leden. Helaas was de opkomst ook deze keer laag.

Het thema van de Jaarvergadering “Zorgen in de Zorg” wer uitgewerkt door 2 medewerkers van MEE Midden Holland en vervolgens door een presentatie van Hijltje Vink over pleegzorg. Een indringend verhaal, wat ook laat zien dat hulp zoeken heel belangrijk is als dat nodig is.

De najaarsvergadering had het thema “De financiële problematiek in crisistijd” Dit thema werd door de heer A. van Voorden uitgewerkt met de nadruk op schuldhulpverlening. Ook daar geldt weer: zoek op tijd hulp als het dreigt mis te gaan. De praktijk is echter weerbarstig en kan leiden tot een diepe crisis in het gezinsleven.

Rond de dag van de mantelzorg mochten we weer diverse mantelzorgers blij maken met een kleine attentie van onze afdeling. Dit wordt nog steeds gewaardeerd en blijven we dus volhouden.

Naar het jaarverslag 2015

Terug naar de algemene gegevens van de NPV in Bergambacht/Stolwijk

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.