Zoeken
A A A
headerbeeld

Inbreng NPV over NIPT

18 augustus 2016

De NPV heeft een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het standaard aanbieden van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT).  De NIPT is een prenatale test die uitgevoerd wordt op bloed van de zwangere vrouw om de ongeborene te screenen op de meest frequente chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 (Down syndroom).

In de brief uiten wij onze zorg over de NIPT en geven wij de politiek aandachtspunten mee die belangrijk zijn voor een zorgvuldige invoering van de NIPT.

Lees de brief

De overheid draagt door een breed toegankelijke invoering van NIPT medeverantwoordelijkheid en kan deze niet afwentelen op de keuzevrijheid van haar burgers. De NIPT is niet slechts een technische doorbraak die de meer risicovolle vruchtwaterpunctie en vlokkentest kan vervangen. Het stelt mensen voor nieuwe ethische vragen die raken aan de zorg en beschermwaardigheid van het leven.

Citaat uit de brief

Wilt u toestemming geven voor cookies?

De NPV maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken een reactie via social media te plaatsen en om de ingevulde contactformulieren op de juiste wijze te kunnen verwerken. Hieronder kunt u toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Wilt u meer weten over uw privacy bij de NPV? Lees dan de privacy- en cookieverklaring of neem contact op via privacy@npvzorg.nl.